Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Matkailu, ravintola ja catering

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
 • valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
 • pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti
 • suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen
 • mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan
 • opastaa, ohjata ja valvoa henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden
 • omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset siten, että pystyy johtamaan ja valvomaan työtä
 • johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä
 • toimia palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
 • hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita
 • työskennellä sitoutuneesti, vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja luottamuksellisesti.

Matkailualan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä

 • toimia yhteiskuntavastuullisesti ja palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti

 • hyödyntää hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta

 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua hotellin vastaanoton, matkapalvelujen myynnin tai matkailupalvelujen toteuttamisen työtehtäviin.

Tutkinnon suorittanut vastaanottovirkailija osaa

 • toimia erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävissä

 • tehdä asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen ja lähtöselvityksen

 • esitellä ja myydä tuotteita ja palveluja

 • opastaa paikallisten matkailupalveluiden käytössä.

Tutkinnon suorittanut matka-asiantuntija osaa

 • toimia myynti- ja neuvontatehtävissä

 • suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja

 • neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Tutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa

 • toimia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä

 • suunnitella, markkinoida, myydä ja toteuttaa ohjelmapalveluja

 • hoitaa ja huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita ja toimintaympäristöä.

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Voimassa 1.2.2021 alkaen

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja
 • työskennellä erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa, tapahtumatuotannossa tai lentokoneen matkustamon asiakaspalvelutehtävissä
 • työskennellä myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • palvella asiakkaita kielitaitoisesti
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä

 • palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti

 • hyödyntää ammattisanastoa vierailla kielillä ja kulttuurien tuntemusta

 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon suorittanut tarjoilija osaa

 • toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa

 • kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita

 • esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia.

Tutkinnon suorittanut kokki osaa

 • toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa

 • valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot

 • laittaa ruoan esille annoksittain tai suurelle joukolle.

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • esitellä, suositella ja myydä baarin ja ravintolan ruoka- ja juomatuotteita
 • palvella asiakkaita kielitaitoisesti
 • palvella asiakkaita myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, ystävällisesti ja vastuullisesti
 • toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti itsenäisesti ja työryhmässä
 • noudattaa alan lainsäädäntöä sekä työyhteisön ohjeita, määräyksiä ja toimintatapoja
 • arvioida ja kehittää työtään.

Ammattitutkinnossa voi erikoistua baarin tai ravintolan asiakaspalvelutehtäviin.

Baarin asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut baarimestari osaa

 • esitellä, suositella ja myydä baarin alkoholittomia ja alkoholipitoisia juomatuotteita sekä kotimaisia ja kansainvälisiä juomasekoituksia
 • käyttää baarin koneita, laitteita ja perustyövälineitä
 • käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti sekä tietää hinnoittelun periaatteet
 • tehdä inventointiin, varastokirjanpitoon ja varaston kiertoon liittyvät tehtävät.

Ravintolan asiakaspalvelun osaamisalan suorittanut tarjoilija osaa

 • esitellä, suositella, myydä ja tarjoilla ravintolan ruoka- ja juomatuotteita
 • palvella asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimia yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti
 • kertoa asiakkaille myytävien ruoka-annosten raaka-aineet ja valmistustavat
 • palvella erikoisruokavalioita tarvitsevia asiakkaita
 • käsitellä maksuvälineitä, tehdä myyntitilitykset ja toimia kannattavasti
 • käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita ja laitteita.

Ruokapalvelujen ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä
 • toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä
 • toimia asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti
 • toimia työyhteisössä ja kehittää osaamistaan.

Ammattitutkinnossa voi erikoistua ravintolan tai suurtalouden ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut ravintolakokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti ravintolan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • esikäsitellä raaka-aineita oikein jalostusasteen mukaisesti
 • valmistaa alku-, pää- ja jälkiruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia
 • viimeistellä ja laittaa ruoka-annokset esille tarkoituksenmukaisella tavalla
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Tutkinnon suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki osaa

 • työskennellä suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ammattikeittiön erilaisissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia organisaation toiminta-ajatuksen mukaisesti
 • työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • valmistaa erilaisia ruokalajeja ja ateriakokonaisuuksia
 • käyttää ammattimaisesti ja tehokkaasti ammattikeittiön koneita ja laitteita
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.