Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Muoti, kauneus ja elintarvike

Elintarvikealan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Elintarvikealan perustutkinnon suorittaneella elintarvikealan työtehtävissä edellytetty ammattitaito. Hän osaa noudattaa omavalvontaa ja elintarvikehygieniaa sekä varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata ja pitää käynnissä valmistusprosessia. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa valmistaa elintarvikkeita, leipomoalan tuotteita, lihatuotteita ja meijerituotteita valitun osaamisalansa mukaisesti. Tutkinnon suorittaneelle henkilöllä on valmiudet toimia elintarvikkeiden teollisessa valmistusprosessissa tai pienimuotoisessa tuotannossa. säksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti pakata elintarvikkeita, työskennellä elintarvikealan yrityksen varastotoiminnoissa tai lähettämössä, toimia elintarvikkeiden myymälätoiminnoissa tai valmistaa elintarvikkeita kansainvälisessä ympäristössä.

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä elintarvikelainsäädännön sekä yrityksen ja työkohteen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hän osaa noudattaa hyvää työskentelyhygieniaa ja huolehtia työympäristön siisteydestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti ja arvioida valmiin tuotteen laatua. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö työskennellä elintarviketeollisuuden tuotantoprosessissa sekä noudattaa työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita. Hän osaa työskennellä ympäristötietoisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Valitun osaamisalan mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa valmistaa elintarviketeollisuuden valmistusprosessissa yhtä tai kahta elintarviketta kaikkiaan kuudestatoista tuoteryhmästä. Hän hallitsee valmistusprosessin raaka-aineiden vastaanotosta tuotteen valmistukseen, koneiden ja laitteiden puhdistukseen sekä valmiin tuotteen laadun arviointiin asti. Liha-alan osaamisalalla tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee lopetusasetuksen mukaisen toiminnan sekä valitun eläinlajin teurastamisen, lihanleikkauksen tai lihantarkastuksen. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa toimia tuotantoa tukevissa tehtävissä meijerialan osaamisalan valmistusprosessissa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa pakata, varastoida tai lähettää elintarviketarviketeollisuuden tuotteita.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset kädentaidot ja erikoisosaamista erilaisista työ- ja hoitomenetelmistä. Hän osaa palvella asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti tuotetuntemustaan ja erikoisosaamistaan laajasti hyödyntäen. Hän osaa luoda yhteistyöverkostoja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnon suorittanut osaa johtaa asiakkuuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille kehittämällä palveluja. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia projekteja. Hän osaa huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja kehittää työyhteisöään sekä edistää kestävää kehitystä. Hän osaa arvioida omaa työtänsä, hyödyntää sitä oman työnsä kehittämiseksi ja osaksi omaa urasuunnitteluaan.

Parturimestari osaa tehdä asiakkaille hiusten ja parran palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja parturitekniikoilla.

Kampaajamestari osaa tehdä asiakkaille kampauksen ja ehostuksen palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja kampaajatekniikoilla.

Erikoiskosmetologi osaa tehdä asiakkaille ihonhoidon palvelukokonaisuuksia erikoishoitomenetelmillä.

Kosmetiikkaneuvoja (EAT) osaa toimia kouluttajana kuluttaja- ja yritysasiakaskohderyhmille.

Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista laajennetaan tai syvennetään kaikissa osaamisaloissa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa.

Leipomoalan ammattitutkinto

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut toimii pienissä leipomoissa (leipurikisälli) ja konditorioissa (kondiittorikisälli) sekä leipomoteollisuudessa (leipomoteollisuuden kisälli) valmistaen erilaisia leipomotuotteita taikinasta valmiiksi tuotteiksi. Teollisissa leipomoissa tarvitaan tutkinnon suorittaneen apuna muitakin ammatti-ihmisiä. Tutkinnon suorittanut hallitsee leipomon raaka-aineet ja niiden käytön sekä punnitsee raaka-aineet ja valmistaa ruoka- ja kahvileipätaikinat. Leipurikisälli muotoilee taikinat tuotteiksi, vie tuotteet kohoamaan ja paistaa tuotteet oikeissa lämpötiloissa tarpeellisen ajan. Kondiittorikisälli valmistaa erilaisia konditoriatuotteita taikinan tai massan valmistamisesta, paistamiseen, koristeluun, viimeistelyyn ja pakkaamiseen saakka. Leipomoteollisuuden kisälli hallitsee leipomoteollisuuden valmistusprosessin kaksi tai kolme vaihetta valinnaisista tutkinnon osista riippuen. Kondiittorikisälli ja leipurikisälli valmistavat myös erityisruokavaliotuotteita.

Tutkinnon suorittanut hallitsee elintarviketurvallisuuden sekä koneiden ja laitteiden käytön. Lisäksi hän huolehtii työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta noudattaen elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksen omavalvontaohjelmaa. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeet. Hän pakkaa tuotteet asianmukaisiin pakkauksiin, tekee tuotteisiin tuoteselosteet, pakkaa ja lähettää tuotteet asiakkaille. Hän työskentelee taloudellisesti, tuloksellisesti ja joustavasti halliten leipomoalan työmenetelmät. Tutkinnon suorittanut hallitsee tuotelaadun toteutumisen ja tietotekniikan käytön työssään.

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.8.2018 alkaen

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari ja leipurimestari. Kondiittorimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa konditoriatuotekokonaisuuden, taitotyön ja konditorian erikoistuotteita. Leipomoteollisuuden mestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomoteollisuuden tuotekokonaisuuden. Leipurimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomotuotekokonaisuuden, taitotyön ja leipomon erikoistuotteita. Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa yrityksen omavalvontaohjelmaa.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa leipomoalan yrityksen liiketoimintaa, vastata henkilöstöstä ja yrityksen hankintaprosessista ja henkilöstön perehdyttämisestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja johtaa tuotannon kehittämisprojektin tai suunnitella ja toteuttaa leipomoalan tuotekehityskokonaisuuden. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tutkinnon osien valinnoista riippuen kansainvälisen leipomoalan kilpailutoiminnan sekä jälkiruokakokonaisuuden ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen.

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon suorittanut

 • seuraa alan kehitystä ja hyödyntää työssään monipuolisesti tietoa alan palveluiden, tuotteiden ja valmistuksen kehityksestä
 • toimii ammattimaisesti sekä laatu- ja kustannustietoisesti edistäen kestävän kehityksen periaatteita
 • viestii osaamisestaan ja toteuttaa tuotteiden tai palvelujen markkinointiviestintää sekä sisällöntuotantoa
 • tuotteistaa tuotteen tai palvelun
 • palvelee asiakkaita ja toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • valmistaa alan materiaaleja tai tuotteita tai tuottaa alan palveluja valintojensa mukaisesti
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti eri raaka-aineita, materiaaleja ja työmenetelmiä huomioiden niiden erityispiirteet
 • käyttää alan koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti
 • seuraa ja hyödyntää muodin ilmiöitä, perinnetietoutta sekä muotoiluosaamista
 • hyödyntää työssään trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa.

Tutkinnon suorittaneella on valintojensa mukaisesti kohdennettua työelämän tarpeiden mukaista ammattiosaamista tekstiili- ja muotialan tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta tai palvelujen tuottamisesta.

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan tuotteiden valmistuksen, palvelujen tai toimintojen kehittämistehtäviin soveltuva syvällinen ammattitaito valintojensa mukaisesti. Hän osaa ohjeistaa, ohjata sekä arvioida ja kehittää alan työprosesseja, työmenetelmiä ja -välineitä toimien vastuullisesti ja tiedostaen ekologisuuden ja eettisyyden merkityksen alan kestävän kehityksen edistäjänä. Hän osaa hyödyntää tarpeen mukaan uusimpia trendejä, materiaali-, kulttuuri- ja perinnetietoutta sekä digitaalisuutta. Tutkinnon suorittanut työskentelee verkostoissa, kehittää osaamistaan ja seuraa alan kehitystä globaalisti. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja joustavasti osana työryhmää tai verkostoa.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut

 • toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen

 • työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

 • käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työvälineitä

 • hyödyntää tietoa muodista ja muotoilusta sekä trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa

 • viestii osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta

 • toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.