Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Muoti ja kauneus, elintarvike ja puhdistus

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

Elintarvikealan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella oman vastuualueensa toimintaa yrityksen tavoitteiden mukaisesti sekä vastata yrityksen laadunhallintajärjestelmän noudattamisesta ja omavalvontaohjelman ajantasaisuudesta omalla vastuualueellaan. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa tehdaspalvelua omalla vastuualueellaan sekä vastata vastuualueensa koneiden ja laitteiden huollosta ja käytettävyydestä. Hän osaa selvittää asiakaslähtöisen tuotekehityksen lähtökohdat, suunnitella tuotekehityskokonaisuuden sekä toteuttaa kehitetyn tuotteen tai tuoteparannuksen testaamisen käytännössä. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa oman vastuualueensa toimintaa, perehdyttää henkilöstöä ja hoitaa työsuhteesta sopimisen toimiessaan esimiestyössä elintarvikeyrityksessä. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä tuotannon suunnittelutehtävissä sekä suunnitella ja kehittää tuotantoa omalla vastuualueellaan. Elintarvikealan erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Elintarvikealan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinnon suorittaneella elintarvikealan työtehtävissä edellytetty ammattitaito. Hän osaa noudattaa omavalvontaa ja elintarvikehygieniaa sekä varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata ja pitää käynnissä valmistusprosessia. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa valmistaa elintarvikkeita, leipomoalan tuotteita, lihatuotteita ja meijerituotteita valitun osaamisalansa mukaisesti. Tutkinnon suorittaneelle henkilöllä on valmiudet toimia elintarvikkeiden teollisessa valmistusprosessissa tai pienimuotoisessa tuotannossa. säksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti pakata elintarvikkeita, työskennellä elintarvikealan yrityksen varastotoiminnoissa tai lähettämössä, toimia elintarvikkeiden myymälätoiminnoissa tai valmistaa elintarvikkeita kansainvälisessä ympäristössä.

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä elintarvikelainsäädännön sekä yrityksen ja työkohteen omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hän osaa noudattaa hyvää työskentelyhygieniaa ja huolehtia työympäristön siisteydestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti ja arvioida valmiin tuotteen laatua. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö työskennellä elintarviketeollisuuden tuotantoprosessissa sekä noudattaa työturvallisuus- ja ergonomiaohjeita. Hän osaa työskennellä ympäristötietoisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Valitun osaamisalan mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa valmistaa elintarviketeollisuuden valmistusprosessissa yhtä tai kahta elintarviketta kaikkiaan kuudestatoista tuoteryhmästä. Hän hallitsee valmistusprosessin raaka-aineiden vastaanotosta tuotteen valmistukseen, koneiden ja laitteiden puhdistukseen sekä valmiin tuotteen laadun arviointiin asti. Liha-alan osaamisalalla tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee lopetusasetuksen mukaisen toiminnan sekä valitun eläinlajin teurastamisen, lihanleikkauksen tai lihantarkastuksen. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa toimia tuotantoa tukevissa tehtävissä meijerialan osaamisalan valmistusprosessissa. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa pakata, varastoida tai lähettää elintarviketarviketeollisuuden tuotteita.

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset kädentaidot ja erikoisosaamista erilaisista työ- ja hoitomenetelmistä. Hän osaa palvella asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti tuotetuntemustaan ja erikoisosaamistaan laajasti hyödyntäen. Hän osaa luoda yhteistyöverkostoja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnon suorittanut osaa johtaa asiakkuuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille kehittämällä palveluja. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia projekteja. Hän osaa huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja kehittää työyhteisöään sekä edistää kestävää kehitystä. Hän osaa arvioida omaa työtänsä, hyödyntää sitä oman työnsä kehittämiseksi ja osaksi omaa urasuunnitteluaan.

Parturimestari osaa tehdä asiakkaille hiusten ja parran palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja parturitekniikoilla.

Kampaajamestari osaa tehdä asiakkaille kampauksen ja ehostuksen palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja kampaajatekniikoilla.

Erikoiskosmetologi osaa tehdä asiakkaille ihonhoidon palvelukokonaisuuksia erikoishoitomenetelmillä.

Kosmetiikkaneuvoja (EAT) osaa toimia kouluttajana kuluttaja- ja yritysasiakaskohderyhmille.

Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista laajennetaan tai syvennetään kaikissa osaamisaloissa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. Tutkinnon suorittaneilla on laaja-alaisen perusosaamisen lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. Kosmetologeilla on ammattitaito tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä. Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista voidaan laajentaa kaikissa osaamisaloissa.

Hiusalan perustutkinto, voimassa 31.7.2016 saakka

Hiusalan perustutkinnon suorittanut on parturi-kampaaja, joka toimii erilaissa hiusten hoidon ja hiusten sekä parran käsittelyn tehtävissä. Hiusalan ammattilaisena hän tukee asiakkaan oman tyylin löytymistä ja hyvinvointia. Hiusalan perustutkinto antaa osaamisen myös kampausten ja ehostusten tekemiseen sekä asiakkaan hiusten ja hiuspohjan hoitamiseen. Lisäksi parturikampaaja voi toimia erilaisissa myynti-, konsultointi- ja koulutustehtävissä.

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen alalla tuotetaan ateria-, avustamis-, siivous-, tekstiilinhuolto- ja muita palveluita. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset asiointitehtävät ja viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. Toimitilahuoltajan työtehtäviin kuuluu ylläpito- ja perussiivoustehtävien lisäksi kokous- ja aulapalveluita sekä muita palvelutehtäviä toimitiloissa työskenteleville.

Leipomoalan ammattitutkinto

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut toimii pienissä leipomoissa (leipurikisälli) ja konditorioissa (kondiittorikisälli) sekä leipomoteollisuudessa (leipomoteollisuuden kisälli) valmistaen erilaisia leipomotuotteita taikinasta valmiiksi tuotteiksi. Teollisissa leipomoissa tarvitaan tutkinnon suorittaneen apuna muitakin ammatti-ihmisiä. Tutkinnon suorittanut hallitsee leipomon raaka-aineet ja niiden käytön sekä punnitsee raaka-aineet ja valmistaa ruoka- ja kahvileipätaikinat. Leipurikisälli muotoilee taikinat tuotteiksi, vie tuotteet kohoamaan ja paistaa tuotteet oikeissa lämpötiloissa tarpeellisen ajan. Kondiittorikisälli valmistaa erilaisia konditoriatuotteita taikinan tai massan valmistamisesta, paistamiseen, koristeluun, viimeistelyyn ja pakkaamiseen saakka. Leipomoteollisuuden kisälli hallitsee leipomoteollisuuden valmistusprosessin kaksi tai kolme vaihetta valinnaisista tutkinnon osista riippuen. Kondiittorikisälli ja leipurikisälli valmistavat myös erityisruokavaliotuotteita.

Tutkinnon suorittanut hallitsee elintarviketurvallisuuden sekä koneiden ja laitteiden käytön. Lisäksi hän huolehtii työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta noudattaen elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksen omavalvontaohjelmaa. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeet. Hän pakkaa tuotteet asianmukaisiin pakkauksiin, tekee tuotteisiin tuoteselosteet, pakkaa ja lähettää tuotteet asiakkaille. Hän työskentelee taloudellisesti, tuloksellisesti ja joustavasti halliten leipomoalan työmenetelmät. Tutkinnon suorittanut hallitsee tuotelaadun toteutumisen ja tietotekniikan käytön työssään.

Leipomoalan erikoisammattitutkinto

Leipomoalan erikoisammattitutkintoon sisältyy kolme tutkintonimikettä, joita ovat kondiittorimestari, leipomoteollisuuden mestari ja leipurimestari. Kondiittorimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa konditoriatuotekokonaisuuden, taitotyön ja konditorian erikoistuotteita. Leipomoteollisuuden mestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomoteollisuuden tuotekokonaisuuden. Leipurimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa leipomotuotekokonaisuuden, taitotyön ja leipomon erikoistuotteita. Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa yrityksen omavalvontaohjelmaa.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa leipomoalan yrityksen liiketoimintaa, vastata henkilöstöstä ja yrityksen hankintaprosessista ja henkilöstön perehdyttämisestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja johtaa tuotannon kehittämisprojektin tai suunnitella ja toteuttaa leipomoalan tuotekehityskokonaisuuden. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tutkinnon osien valinnoista riippuen kansainvälisen leipomoalan kilpailutoiminnan sekä jälkiruokakokonaisuuden ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 30 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 31 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän osaa vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueensa toiminnan kannattavuutta.Tutkinnnon suorittanut osaa toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Hän osaa organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaja voi suunnata ammatillista osaamistaan ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen, perussiivouspalveluihin, ylläpitosiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, vaatteiden ja tekstiilien huoltamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, kodin ruokapalvelujen tuottamiseen, perussiivouspalveluihin, ylläpitosiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, vaatteiden ja tekstiilien huoltamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon, rakennusteknisiin korjaustöihin ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan tuotteiden valmistuksen, palvelujen tai toimintojen kehittämistehtäviin soveltuva syvällinen ammattitaito valintojensa mukaisesti. Hän osaa ohjeistaa, ohjata sekä arvioida ja kehittää alan työprosesseja, työmenetelmiä ja -välineitä toimien vastuullisesti ja tiedostaen ekologisuuden ja eettisyyden merkityksen alan kestävän kehityksen edistäjänä. Hän osaa hyödyntää tarpeen mukaan uusimpia trendejä, materiaali-, kulttuuri- ja perinnetietoutta sekä digitaalisuutta. Tutkinnon suorittanut työskentelee verkostoissa, kehittää osaamistaan ja seuraa alan kehitystä globaalisti. Hän työskentelee tavoitteellisesti ja joustavasti osana työryhmää tai verkostoa.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut

 • toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen
 • työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • hyödyntää tietoa muodista ja muotoilusta sekä trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa
 • viestii osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta
 • toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut

 • toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen
 • työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • hyödyntää tietoa muodista ja muotoilusta sekä trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa
 • viestii osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta
 • toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusala on kansainvälistä. Tekstiilien valmistus elää dynaamista kehitysvaihetta uusien materiaalien, viimeistysten ja valmistusteknologioiden alueella. Vaatetukseen liittyy useita erilaisia valmistusprosesseja kuten vaatteet, jalkineet ja asusteet. Lisäksi on koko tekstiilihuollon vaativa tehtäväkokonaisuus.