Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Tieto- ja viestintätekniikka ja media

Media-alan ammattitutkinto

Media-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan työtehtävissä. Hän tuntee media-alan toimintaympäristön ja hallitsee painoviestinnän, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan ja valokuvauksen osaamisalan mukaiset tuotantoprosessit. Lisäksi media-alan ammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemansa media-alan erityispiirteet.

Media-alan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Kaikille pakollinen tutkinnon osa on Media-alan toimintaympäristön tunteminen. Media-alan ammattitutkinnon kolme osaamisalaa ovat: audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, painoviestinnän osaamisala ja valokuvauksen osaamisala. Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Media-alan perustutkinto

Media-alan työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Media-alan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon ja painotuotannon osaamisalat. Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Media-alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan toiveiden mukainen työ tieto- ja viestintätekniikan työtehtävissä ja -ympäristöissä. Hän toimii sujuvasti ja yhteistyötä edistäen eri sidosryhmien kanssa. Hän seuraa nopeasti muuttuvaa alaa, päivittää tietojaan ja kehittää osaamistaan. Hän verkostoituu ja jakaa tietoa alan muiden ammattilaisten kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito johtaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyötä ja käsitellä alan sopimuksia ja asiakirjoja. Hänellä on vahva tuntemus tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristöstä, minkä perusteella hän pystyy kuvata tavoitteet ja johtaa työtä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.