Turun ammatti-instituutti Menu

Tutkinnot: Sähkö, kemia ja turvallisuus

Laboratorioalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa valita työhönsä oikeat kemikaalit, välineet ja laitteet sekä osaa käyttää ja huoltaa välineitä ja laitteita ohjeiden mukaisesti. Hän osaa työskennellä laboratorion laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti tulosvastuullisesti. Hän noudattaa työ-, toiminta- ja työturvallisuusohjeita. Hän hyödyntää tietotekniikkaa työssään. Hän osaa arvioida tulosten luotettavuutta ja omaa suoritustaan. Hän pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan hyvien matematiikan ja luonnontieteiden perustietojen avulla.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Turvallisuusalan perustutkinto

Voimassa 1.8.2022 alkaen

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammattitaito toimia turvallisuusalalla. Hänellä on syvempää osaamista vartioinnista, järjestyksenvalvonnasta, pelastustoiminnasta tai turvatekniikasta. Tutkinnon suorittanut ottaa työssään huomioon työhönsä vaikuttavan lainsäädännön ja tuntee turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot sekä osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. Hän hallitsee työyhteisön jäsenelle kuuluvat velvoitteet ja työelämän pelisäännöt sekä vartijalle ja/tai järjestyksenvalvojalle kuuluvan voimankäytön.