Turun ammatti-instituutti Menu

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto | Taloushallinnon osaamisala

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittanut voi toimia taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä sekä sisäisenä tarkastajana tai sisäisen tarkastuksen johtotehtävissä. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisena valitun tutkinnon osan mukaan.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Tutkinnon suorittanut osaa analysoida, suunnitella ja seurata taloutta sekä toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa ja sisäistä laskentaa.

Henkilöstötyön osaamisalan suorittaneella on laaja osaaminen työ- ja palvelussuhdeasioissa. Hän osaa analysoida henkilöstön tilaa ja siihen kytkeytyviä henkilöstöasioita yhdessä organisaation johdon ja sisäisten sidosryhmien kanssa. Hän osaa laatia henkilöstösuunnitelmia ja henkilöstöprosesseja sekä toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana palvelussuhdeasioissa.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittaneella on sisäisen tarkastuksen vaatima laaja erityisosaaminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamis- sekä hallintojärjestelmien tarkastamisessa. Hänellä on laaja kokonaisnäkemys organisaation toiminnasta sekä alan lainsäädännöstä.

Viestinnällisesti tutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutustaidot joko suomen tai ruotsin kielellä sekä alalla vaadittavien sähköisten työkalujen hyvä osaaminen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on osaamista rahoitustoiminta, kustannuslaskenta, kirjanpidon erityiskysymyksistä, työsuojelusta ja työhyvinvoinnista, henkilöstön osaamisen kehittämisestä, sisäisen tarkastuksen johtamisesta, toiminnan mittaamisesta, hankintojen suunnittelusta tai kehittämistyön toteuttamisesta.

0

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

01000

Taloushallinnon osaamisala

01000

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa

Talouden hallinta

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Valitaan yksi
Rahoitustoiminta
Kustannuslaskenta
Organisaation talouden hallinnan erityiskysymykset
Työsuojelu ja työhyvinvointi
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Sisäisen tarkastuksen johtaminen
Toiminnan mittaaminen ja kehittäminen
Hankintojen suunnittelu
Kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:33