Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan perustutkinto voimassa 31.7.2016 saakkka | Putkiasennuksen osaamisala

Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. LVI-alalla suunnitellaan, asennetaan ja huolletaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita ja -järjestelmiä. Perinteiseen LVI-alaan sisältyy yhä enemmän säätö- ja automaatiotekniikkaa sekä pienimuotoisia sähköasennuksia.

0

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Talotekniikan perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa, putkiasennuksen osaamisalan (putkiasentaja tai lämmityslaiteasentaja), ilmanvaihtoasennuksen osaamisalan (ilmanvaihtoasentaja), eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan (tekninen eristäjä tai rakennuspeltiseppä) ja kylmäasennuksen osaamisalan (kylmäasentaja).

01000

Ammatilliset tutkinnon osat

01000

Putkiasennuksen osaamisala

Tutkintonimike: putkiasentaja

01000

Putkiasentaja, pakolliset tutkinnon osat
Lämmitysjärjestelmien asentaminen
Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

01000

Lisäksi valittava
Putkistojen hitsaus

01000

TAI
LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
LV-järjestelmien huoltaminen

01000

Putkiasentaja, valinnaiset tutkinnon osat
Polttolaitteistojen asentaminen
Ohutlevytöissä toimiminen
Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kanavaosien valmistus
Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
Teollisuuseristäminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Talotekninen eristäminen
Kylmätekninen eristäminen
Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
Saumakattojen peltitöissä toimiminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Julkisivuverhousten asentaminen
Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kylmälaitteiden huoltaminen
Taloteknisten komponenttien sähköistys
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
LVI-korjausrakentaminen
Palonsammutusjärjestelmien asentaminen
Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
IV-koneiden huoltaminen
Nuohous
LVI-suunnittelu
Pienkylmälaitteiden asentaminen
Rakennuspeltitöissä toimiminen
Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen
Biomassakattiloiden asentaminen
Maalämpölaitteistojen asentaminen
Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen
Tukirakenteiden hitsaus
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

01000

Lämmityslaiteasentaja, pakolliset tutkinnon osat
Lämmitysjärjestelmien asentaminen
Putkistojen hitsaus
Polttolaitteistojen asentaminen
Taloteknisten komponenttien sähköistys

01000

Lämmityslaiteasentaja, valinnaiset tutkinnon osat
Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
Ohutlevytöissä toimiminen
Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kanavaosien valmistus
Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
Teollisuuseristäminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Talotekninen eristäminen
Kylmätekninen eristäminen
Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
Saumakattojen peltitöissä toimiminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Julkisivuverhousten asentaminen
Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
Tämä tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Kylmälaitteiden huoltaminen
LVI-korjausrakentaminen
Palonsammutusjärjestelmien asentaminen
Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
LV-järjestelmien huoltaminen
Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
IV-koneiden huoltaminen
Nuohous
LVI-suunnittelu
Pienkylmälaitteiden asentaminen
Rakennuspeltitöissä toimiminen
Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen
Biomassakattiloiden asentaminen
Maalämpölaitteistojen asentaminen
Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen
Tukirakenteiden hitsaus
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:17