Turun ammatti-instituutti Menu

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto | Jalkinealan osaamisala

Tekstiili- ja vaatetusala on kansainvälistä. Tekstiilien valmistus elää dynaamista kehitysvaihetta uusien materiaalien, viimeistysten ja valmistusteknologioiden alueella. Vaatetukseen liittyy useita erilaisia valmistusprosesseja kuten vaatteet, jalkineet ja asusteet. Lisäksi on koko tekstiilihuollon vaativa tehtäväkokonaisuus.

0

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa, vaatetuksen osaamisalan(vaatetusompelija, sisustusompelija, modisti, vaatturi), tekstiilitekniikan osaamisalan (tekstiilinvalmistaja),tekstiilihuollon osaamisalan (tekstiilihuoltaja) ja jalkinealan osaamisalan (suutari).

01000

Ammatilliset tutkinnon osat

01000

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

Tekstiili- ja vaatetusalan perustehtävissä toimiminen

01000

Sisustusompelija, pakolliset tutkinnon osat

Sisustustekstiilien valmistustehtävissä toimiminen
Verhojen valmistus- ja asennustehtävissä toimiminen
Sisustustekstiilien ammatillisen projektityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen

01000

Monisti, pakolliset tutkinnon osat

Modistityön perustehtävissä toimiminen
Modistityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen
Modistin projektityön toteuttaminen

01000

Vaatturi, pakolliset tutkinnon osat

Vaatturiompelun perustehtävissä toimiminen
Vaatturityön ja asiakaspalvelun toteuttaminen
Vaatturin ammatillisen projektityön toteuttaminen

01000

Vaatetuksen osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

Kaavoitus- ja sarjontatöissä toimiminen
Muotoilu- ja valmistustehtävissä toimiminen
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen

01000

Jalkinealan osaamisala

01000

Suutari, pakolliset tutkinnionosat
Jalkinealan perustehtävissä toimiminen
Jalkineiden valmistus
Jalkineiden korjaus

01000

Jalkinealan osaamisala, valinnaiset tutkinnonosat
Suunnittelu ja kaavoitustöiden toteuttaminen
Nahkatuotteiden valmistus
Suutarin ammatillisen projektityön toteuttaminen
Asiakaspalvelun toteuttaminen

01000

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat

Myyntipalvelun toteuttaminen
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:00