Turun ammatti-instituutti Menu

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

0

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon tutkintonimikkeet ovat sähköasentaja ja automaatioasentaja.

01000

Ammatilliset tutkinnon osat

01000

Pakolliset tutkinnon osat, sähköasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
Sähkö- ja automaatioasennukset
Sähkö- ja energiatekniikka

01000

Pakolliset tutkinnon osat, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
Sähkö- ja automaatioasennukset
Kappaletavara-automaatio
Vaihtoehtoinen tutkinnon osan Prosessiautomaatio kanssa
Prosessiautomaatio
Vaihtoehtoinen tutkinnon osan Kappaletavara-automaatio kanssa

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon suorittajan on valittava kaksi tutkinnon osaa.
Sähkö- ja energiatekniikka
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Prosessiautomaatio
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Kappaletavara-automaatio
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Sähköverkostoasennukset (1kV – 20 kV)
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Tämä tutkinnon osa vastaa yhtä tai kahta tutkinnon osaa riippuen siitä, mikä on sen tutkinnon osan painoarvo alkuperäisessä tutkinnossa. Tutkinnon osaa, joka on ammatillisessa peruskoulutuksessa alle 15 osp, ei voi valita
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
Tutkinnon osa vastaa kahta valinnaista tutkinnon osaa.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 12:09