Turun ammatti-instituutti Menu

Media-alan perustutkinto | Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Media-alan työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Media-alan perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon ja painotuotannon osaamisalat. Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Media-alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä.

0

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Media-alan perustutkinto sisältää kolme osaamisalaa, jotka ovat audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala ja painotuotannon osaamisala.

Tutkintonimike on Mediapalvelujen toteuttaja

01000

Ammattilliset tutkinnon osat

01000

Pakollinen tutkinnon osa

Media-alalla toimiminen

01000

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

01000

Pakolliset tutkinnon osat

Mediamateriaalien tekeminen
Audiovisuaalinen tuotanto

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon suorittajan on valittava kuusi tutkinnon osaa

01000

Valitaan kuusi tutkinnon osaa seuraavista
Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Julkaisugrafiikan tuotanto
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Media-alalla työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Media-alan äänituotanto
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Painotuotannossa toimiminen
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Pelituotannossa työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Tallennetuotannossa työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Tapahtumatuotannossa työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Valaisutuotannossa työskentely
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Verkkojulkaisutuotanto
Tutkinnon osa vastaa kahta tutkinnon osaa
Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen
Dokumentaarinen tuotanto
Julkaisutuotannossa toimiminen
Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen
Media-alan 3D-mallintaminen
Media-alan 3D-tulostaminen
Media-alan äänityössä toimiminen
Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin
Monikameratuotannossa työskentely
Painaminen ja tulostaminen
Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen
Painotuotantolaitteiden huolto
Painotuotteiden viimeistely
Painotuotteiden painaminen
Painotuotteiden tulostaminen
Pakkaustuotanto
Pelituotteen tekeminen
Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö
Rakennetun valokuvan toteuttaminen
Valokuvatuotanto
Verkkosivuston tekeminen
Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely
Videon jälkituotannossa työskentely
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:53