Turun ammatti-instituutti Menu

Myynnin ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut

  • osaa toimia liiketoiminnan periaatteiden ja toimintakonseptin mukaisesti
  • osaa valmistautua myyntitilaisuuksiin hallitsemalla oman vastuualueensa tuote- ja palveluvalikoiman, hinnoittelun perusteet sekä yrityksen muut tuotteet ja palvelut
  • osaa toimia työyhteisössään
  • osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia sekä toteuttaa asiakaspalvelua
  • osaa myydä ja arvoida työnsä kannattavuutta.

Tutkinnon suorittaja, joka on valinnut

  • Tuoteryhmän hoitaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella hankintoja, tilata tuotteita, valvoa toimituksia sekä seurata ja kehittää tuoteryhmää.
  • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen -tutkinnon osan, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa markkinointitoimenpiteet sekä seurata niiden toteutusta. joka on valinnut tutkinnon osan työssä oppimisen ohjaaminen, osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa työssä oppimisprosessin.
  • Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen -tutkinnon osan voi toimia muun muassa kauppiasyrittäjänä.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä myyntitehtävissä, joissa on vastuussa esimerkiksi tuoteryhmästä, palvelukokonaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Hän voi toimia joko kiinteässä toimipaikassa, sähköisessä toimintaympäristössä, toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

0

Myynnin ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

01000

Pakolliset tutkinnon osat

Myyntiin valmistautuminen

Myynnin toteuttaminen

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Tuoteryhmän hoitaminen

Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

Työssä oppimisen ohjaaminen

Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen

Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaja voi perustellen sisällyttää myynnin ammattitutkinnon valinnaiseksi osaksi omaan ammattialaansa liittyvästä toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta yhden tutkinnon osan. Todistuksen tämän tutkinnon osan suorittamisesta antaa se tutkintotoimikunta, jonka toimialaan kyseinen tutkinto kuuluu. Myyntityön ja markkinointiviestinnän tutkintotoimikunta tunnustaa tämän tutkinnon osan osaksi myynnin ammattitutkintoa todistuksen perusteella.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:17