Turun ammatti-instituutti Menu

Taloushallinnon ammattitutkinto | Palkanlaskijan osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa asiakaspalvelun ja on yhteistyökykyinen.

Kirjanpitäjän osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa hoitaa kirjanpidon ja hoitaa arvonlisäverotuksen. Hän osaa laatia tilinpäätöksen ja hoitaa verotukseen liittyvät tehtävät.

Palkanlaskijan osaamisalan valinnut osaa hoitaa palkkakirjanpitoa, laskea palkat. Hän osaa laskea vuosilomapalkat.

Talousassistentin osaamisalan valinnut tutkinnon suorittaja osaa toimia maksuhallintoa tukevissa tehtävissä. Hän osaa hoitaa laskutusta ja myyntireskontraa sekä perintää. Hän osaa hoitaa maksuliikennettä. Lisäksi hän osaa hoitaa tiliöinnit ja ostoreskontran. Hän osaa hoitaa taloudellisen tiedon hallintaan liittyvät tehtävät.

 • Budjetoinnin tutkinnon osan valinnut osaa laatia talousarvion omalle organisaatiolleen ja seurata sen toteutumista.
 • Matkajärjestelyjen hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa hoitaa matkoihin liittyvät järjestelyt ja matkakustannukset.
 • Hinnoittelu-tutkinnon osan valinnut osaa tehdä hinnoittelulaskelmia ja anlysoida hinnoittelun kannattavuuta.
 • Tiiminvetäjänä toimiminen - tutkinnon osan valinnut osaa johtaa ja kehittää työryhmänsä toimintaa.
 • Tilinpäätösanalyysin laatiminen -tutkinnon osan valinnut tutkinnon suorittaja osaa laatia tilinpäätöksen tunnuslukuanalyysit sekä laatia kustannus- ja kannattavuuslaskelmia.
 • Palkanlaskennan erityistilanteiden hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa laskea palkat ja neuvoa erityistilanteissa.
 • Projektin talousohjaus -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa projektien taloutta: suunnittelusta talouden seuraamiseen.
 • Konsernitilinpäätöksen tekeminen -tutkinnon osan suorittaja osaa laatia konsernitilinpäätöksen.
 • Rahoitussuunnittelu-tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa rahoitussuunnittelua.
 • Henkilöstöasioiden hoitaminen -tutkinnon osan suorittaja osaa hoitaa henkilöstöasioita: työsuhteen aloittamisesta työsuhteen lopettamiseen.

Tutkinnon suorittaja voi työskennellä taloushallinnon tehtävissä pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suuren organisaation taloushallinnon osastolla.

0

Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen vaihtelee osaamisaloittain seuraavasti:

 • Kirjanpitäjän osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden osaamisalalle pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
 • Palkanlaskijan osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden osaamisalalle pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.
 • Talousassistentin osaamisalalla tutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen osaamisalalle pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

01000

Palkanlaskijan osaamisala

01000

Pakolliset tutkinnon osat

Palkanlaskenta
Vuosilomalaskenta

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon suorittaja valitsee kaksi valinnaista tutkinnon osaa
Budjetointi
Tilinpäätösanalyysin laatiminen
Konsernitilinpäätöksen tekeminen
Matkajärjestelyiden hoitaminen
Palkanlaskennan erityistilanteiden hoitaminen
Rahoitussuunnittelu
Hinnoittelu
Projektin talousohjaus
Henkilöstöasioiden hoitaminen
Tiiminvetäjänä toimiminen
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen
Tilinpäätöksen laatiminen
Taloushallinnon tukipalvelujen hoitaminen
Laskutuksen ja myyntireskontran hoitaminen
Ostoreskontran hoitaminen
Tutkinnon osa toisesta osaamisalasta tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
Valinnaisena tutkinnon osana voi olla pakollinen tutkinnon osa toisesta taloushallinnon ammattitutkinnon osaamisalasta. Taloushallinnon ammattitutkintoon voidaan sisällyttää perustellen yksi tutkinnon osa jostain toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina kyseessä olevasta tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta. Taloushallinnon tutkintotoimikunta tunnustaa tämän tutkinnon osan osaksi taloushallinnon ammattitutkintoa todistuksen perusteella.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:36