Turun ammatti-instituutti Menu

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | Toimitilahuollon osaamisala

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Valinnaisten tutkinnon osien (yhteensä 30 kpl, joista valitaan 90 osp) mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat elintarviketeollisuuslaitokset, erityiskohteet, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilön voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan avustamiseen ja huolenpitoon, avustamis- ja asiointipalvelujen tuottamiseen, huonekasvien huoltamiseen, kiinteistöautomaation säätöön ja ohjaukseen, kodin ruokapalveluihin, perussiivouspalveluihin, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, tekstiilien huoltamiseen, työhön opastamiseen, työpaikkaohjaajana toimimiseen, uima-allasjärjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, ulkoalueiden hoitokoneiden käyttöön ja huoltoon sekä ympäristönhuoltopalveluihin.

0150

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa (kiinteistönhoidon osaamisala, kotityöpalvelujen osaamisala ja toimitilahuollon osaamisala). Kiinteistönhoidon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat kiinteistönhoitaja (AT) ja tekninen kiinteistönhoitaja. Kotityöpalvelujen osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat henkilökohtainen avustaja ja kodinhuoltaja (AT). Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (AT). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta (15 osp) tutkinnon osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista, joita valitaan yhteensä 45 osp tai 90 osp. Tutkinnon laajuus on 150 osp. Pakollinen tutkinnon osa on asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30, joihin sisältyy toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa ja tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

015

Pakollinen tutkinnon osa

Valitaan 15 osp.

1515

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

0135

Toimitilahuollon osaamisala

Toimitilahuollon osaamisalan tutkintonimikkeitä ovat laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (AT).

090

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Valitaan 45 osp tai 90 osp. Laitoshuoltaja valitsee valinnaiseksi tutkinnon osaksi tästä ryhmästä laitoshygieniapalvelut-osan. Toimitilahuoltaja (AT) valitsee valinnaiseksi tutkinnon osaksi tästä ryhmästä ylläpitosiivous-osan.
45-

045

Laitoshygieniapalvelut

045

Ylläpitosiivouspalvelut

090

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Valitaan yhteensä 45 osp tai 90 osp.
45-

030

Avustaminen ja huolenpito

030

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen

030

Elintarviketeollisuuslaitosten puhtauspalvelut

030

Erityiskohteiden siivouspalvelut

030

Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut

015

Huonekasvien huoltaminen

030

Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito

030

Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut

030

Kiinteistöautomaation säätö ja ohjaus

030

Kodin ruokapalvelut

030

Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut

030

Laitoshuoltopalvelut

030

Liikennevälineiden puhtauspalvelut

030

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien toimintakunnon ylläpito

030

Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut

030

Perussiivouspalvelut

030

Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen

030

Puhdastilojen puhtauspalvelut

030

Rakennussiivouspalvelut

030

Tekstiilien huoltaminen

030

Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut

030

Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut

030

Työhön opastaminen

030

Työpaikkaohjaajana toimiminen

030

Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut

030

Uima-allasjärjestelmien huolto ja ylläpito

015

Ulkoalueiden hoitokoneiden käyttö ja huolto

030

Ympäristönhuoltopalvelut

045

Toisen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon voidaan valita tutkinnon osa osaamisalan valinnaisista tutkinnon osista 1, jonka laajuudeksi lasketaan tässä tutkinnossa 45 osaamispistettä.

030

Tutkinnon osa perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 30 osaamispisteen laajuisesti.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:40