Turun ammatti-instituutti Menu

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto | Hiusten muotoilun osaamisala

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuoliset kädentaidot ja erikoisosaamista erilaisista työ- ja hoitomenetelmistä. Hän osaa palvella asiakkaita yksilöllisesti ja korkeatasoisesti tuotetuntemustaan ja erikoisosaamistaan laajasti hyödyntäen. Hän osaa luoda yhteistyöverkostoja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tutkinnon suorittanut osaa johtaa asiakkuuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille kehittämällä palveluja. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia projekteja. Hän osaa huolehtia työ- ja asiakasturvallisuudesta kaikissa tilanteissa ja kehittää työyhteisöään sekä edistää kestävää kehitystä. Hän osaa arvioida omaa työtänsä, hyödyntää sitä oman työnsä kehittämiseksi ja osaksi omaa urasuunnitteluaan.

Parturimestari osaa tehdä asiakkaille hiusten ja parran palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja parturitekniikoilla.

Kampaajamestari osaa tehdä asiakkaille kampauksen ja ehostuksen palvelukokonaisuuksia vaativilla värjäys-, rakennekäsittely- ja kampaajatekniikoilla.

Erikoiskosmetologi osaa tehdä asiakkaille ihonhoidon palvelukokonaisuuksia erikoishoitomenetelmillä.

Kosmetiikkaneuvoja (EAT) osaa toimia kouluttajana kuluttaja- ja yritysasiakaskohderyhmille.

Valinnaisilla tutkinnon osilla osaamista laajennetaan tai syvennetään kaikissa osaamisaloissa.

0180

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (120 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (60 osp). Tutkinnossa on neljä osaamisalaa ja tutkintonimikettä:

- hiusten ja parran muotoilun osaamisala, parturimestari

- hiusten muotoilun osaamisala, kampaajamestari

- ihon erikoishoidon osaamisala, erikoiskosmetologi

- kosmetiikkaneuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja (EAT).

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnossa on kaksi kaikille osaamisaloille pakollista tutkinnon osaa Asiakkuuksien johtaminen (30 osp) ja Projektin johtaminen (30 osp). Osaamisalakohtaisten pakollisten tutkinnon osien laajuus on 60 osaamispistettä. Opiskelijan tulee lisäksi sisällyttää tutkintoon valinnaisia tutkinnon osia 60 osaamispisteen laajuisesti.

060

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Asiakkuuksien johtaminen

3030

Projektin johtaminen

0120

Hiusten muotoilun osaamisala

Kampaajamestari

060

Pakollinen tutkinnon osa

6060

Kampaajamestaripalveluissa toimiminen

060

Valinnaiset tutkinnon osat

030

Ekologisissa ihon- ja hiustenhoitopalveluissa toimiminen

030

Hiuslisäpalveluissa toimiminen

030

Hiusten ja hiuspohjan erikoishoitopalveluissa toimiminen

030

Työpaikkaohjaajana toimiminen

030

Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:48