Turun ammatti-instituutti Menu

Kauneudenhoitoalan perustutkinto | Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut on ihonhoidon, ihonhoidon ohjauksen, ehostuksen, hieronnan ja kosmetiikkatuotteiden neuvonnan ammattilainen.

0180

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta.

Kauneudenhoitoalan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa, kosmetologin osaamisalan (kosmetologi) ja kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisalan (kosmetiikkaneuvoja).

0135

Ammatilliset tutkinnon osat

090

Pakolliset tutkinnon osat

4545

Ihon hoito

1515

Ihonhoidon ohjaus

1010

Ehostus

2020

Kauneudenhoitoalan yrittäjyys ja yritystoiminta

030

Kosmetologin osaamisala

030

Pakollinen tutkinnon osa

3030

Täydentävät ihon hoidot

015

Valinnaiset tutkinnon osat

015

Kosmetologina toimiminen terveydenhuollon toimintaympäristössä

015

Kylpylähoidot

015

Erikoisehostus

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt. Nämä tutkinnot ovat: Hiusalan perustutkinto, Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liiketalouden perustutkinto,Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen tukeminen), Tekstiili ja vaatetusalan perustutkinto, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, Lääkealan perustutkinto, Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt. Nämä tutkinnot ovat: Hiusalan ammattitutkinto, Jalkojenhoidon ammattitutkinto, Myynnin ammattitutkinto, Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, Yrittäjän ammattitutkinto, Hierojan ammattitutkinto, Teatterialan ammattitutkinto, Tekstiilialan ammattitutkinto, Vaatetusalan ammattitutkinto, Ravintolakokin ammattitutkinto, Suurtalouskokin ammattitutkinto, Liikunnan ammattitutkinto, Hiusalan erikoisammattitutkinto, Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto, Teatterialan erikoisammattitutkinto, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto, Hierojan erikoisammattitutkinto, Tekstiilialan erikoisammattitutkinto, Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, Dieettikokin erikoisammattitutkinto, Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista
Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa tämän perustutkinnon alaan liittyvistä ammattikorkeakouluopinnoista. Nämä tutkinnot ovat: • Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, estenomi (AMK), • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto: sairaanhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), jalkaterapeutti (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK), • Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK), • Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), • Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, liikunnanohjaaja (AMK), • Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi (AMK), Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK).

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä (5-15 osp). Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti.

015

Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista

035

Yhteiset tutkinnon osat

Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

09

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

08

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

07

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen -tutkinnon osaan voidaan sisällyttää muiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden valinnaisia osaamistavoitteita

010

Vapaasti valittavat tutkinnon osat

Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp) tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita ja ne voivat koostua yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta. Tutkinnon osat voivat olla seuraavia:

010

Ammatillisia tutkinnon osia

Tämä voi sisältää ammatillisia tutkinnon osia oman tai jonkin muun koulutusalan ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.

010

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia

Tämä voi sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten ammattitaitovaatimusten ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeiden mukaisia tutkinnon osia, joiden tulee vastata laajemmin paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin kuin pelkästään yhden yrityksen tarpeisiin. Nämä tutkinnon osat nimetään työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi määritellään tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevan arviointitaulukon mukaisesti.

010

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja

Tämä voi sisältää ammatillisen perustutkinnon yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueita tai lukio-opintoja, jotka toteutetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

010

Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Tämä voi sisältää jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.

010

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkin-non osia

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat voivat olla oman tai muiden alojen työssä, itsenäisessä ammatin harjoittamisessa tai yrittämisessä hankittua osaamista. Nämä tutkinnon osat nimetään ja niille määritellään laajuus osaamispisteinä. Lisäksi voidaan määritellä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, osaamisen arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat. Osaaminen voidaan koulutuksen järjestäjän päätöksellä arvioida asteikolla hyväksytty/hylätty. Mikäli käytetään arviointiasteikkoa T1-K3, määrittelyssä voidaan hyödyntää Opetushallituksen määräyksen (Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 93/011/2014) liitteessä olevaa arviointitaulukkoa.

Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:45