Turun ammatti-instituutti Menu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun monipuolisissa työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut tuntee media-alan toimintaympäristöä ja omaa valmiudet tehdä monipuolisia työtehtäviä erilaisissa työympäristöissä. Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin oman osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

0

Ammatillinen perustutkinto muodostuu 180 osaamispisteestä. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnonosat ovat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa:

  • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
  • julkaisutuotannon osaamisala
  • painoviestinnän osaamisala
  • kuvallisen ilmaisun osaamisala.

Tutkintonimikkeinä ovat Mediapalvelujen toteuttaja ja Kuvallisen ilmaisun toteuttaja.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

015

Pakollinen tutkinnon osa

1515

Media-alalla toimiminen

0145

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

030

Pakolliset tutkinnon osat

1515

Audiovisuaalinen tuotanto

1515

Mediamateriaalien tekeminen

0100

Valinnaiset tutkinnon osat 1
60-

030

Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely

015

Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen

015

Dokumentaarinen tuotanto

030

Julkaisugrafiikan tuotanto

015

Julkaisutuotannossa toimiminen

015

Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen

015

Media-alan 3D-mallintaminen

015

Media-alan 3D-tulostaminen

030

Media-alalla työskentely

015

Media-alan äänityössä toimiminen

015

Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin

030

Media-alan äänituotanto

015

Monikameratuotannossa työskentely

015

Painaminen ja tulostaminen

015

Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen

015

Painotuotantolaitteiden huolto

030

Painotuotannossa toimiminen

015

Painotuotteiden viimeistely

015

Painotuotteiden painaminen

015

Painotuotteiden tulostaminen

015

Pakkaustuotanto

030

Pelituotannossa työskentely

015

Pelituotteen tekeminen

015

Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö

015

Rakennetun valokuvan toteuttaminen

030

Tallennetuotannossa työskentely

030

Tapahtuma- ja saliäänen toteuttaminen

030

Tapahtumatuotannossa työskentely

030

Valaisutuotannossa työskentely

015

Valokuvatuotanto

030

Verkkojulkaisutuotanto

015

Verkkosivuston tekeminen

015

Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely

015

Videon jälkituotannossa työskentely

030

Valinnainen tutkinnon osa tutkinnon osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tutkinnon osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista

040

Valinnaiset tutkinnon osat 2
0-

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:41