Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan perustutkinto | Putkiasennuksen osaamisala

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti ja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät eristeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Lämmityslaiteasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Hän osaa normaalien putkistoasennuksien lisäksi asentaa kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston viranomaismääräysten mukaan sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Putkiasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti .

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti sekä asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen huopa-, tiili- ja profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Tekninen eristäjä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Hän asentaa taloteknisiin järjestelmiin ja prosessiteollisuuteen liittyvät eristeet pinnoitteineen sekä käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valitsee käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

0

Talotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Talotekniikan perustutkinto sisältää neljä osaamisalaa ja kuusi tutkintonimikettä:

  • putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja tai lämmityslaiteasentaja
  • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja
  • eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala, tekninen eristäjä tai rakennuspeltiseppä
  • kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

0145

Putkiasennuksen osaamisala

090

Putkiasentaja, pakolliset tutkinnon osat

3030

Lämmitysjärjestelmien asentaminen

3030

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

030

Lisäksi valitaan

030

Putkistojen hitsaus

030

TAI

015

LVI-huoltopalvelujen tuottaminen

015

LV-järjestelmien huoltaminen

055

Putkiasentaja, valinnaiset tutkinnon osat

030

Putkistojen hitsaus

015

Polttolaitteistojen asentaminen

015

LVI-huoltopalvelujen tuottaminen

010

Ohutlevytöissä toimiminen

030

Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen

015

Kanavaosien valmistus

020

Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

030

Teollisuuseristäminen

015

Talotekninen eristäminen

020

Kylmätekninen eristäminen

020

Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen

030

Saumakattojen peltitöissä toimiminen

015

Julkisivuverhousten asentaminen

035

Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen

025

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen

015

Kylmälaitteiden huoltaminen

030

Taloteknisten komponenttien sähköistys

015

LVI-korjausrakentaminen

015

Palonsammutusjärjestelmien asentaminen

015

Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

015

LV-järjestelmien huoltaminen

015

Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen

015

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen

015

IV-koneiden huoltaminen

015

Nuohous

015

LVI-suunnittelu

015

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen

015

Pienkylmälaitteiden asentaminen

015

Rakennuspeltitöissä toimiminen

015

Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen

015

Maalämpölaitteistojen asentaminen

015

Biomassakattiloiden asentaminen

015

Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen

015

Tukirakenteiden hitsaus

015

Rakennusten sisäpuolisten viemäreiden saneeraaminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0105

Lämmityslaiteasentaja, pakolliset tutkinnon osat

3030

Lämmitysjärjestelmien asentaminen

3030

Putkistojen hitsaus

1515

Polttolaitteistojen asentaminen

3030

Taloteknisten komponenttien sähköistys

040

Lämmityslaiteasentaja, valinnaiset tutkinnon osat

030

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

015

LVI-huoltopalvelujen tuottaminen

010

Ohutlevytöissä toimiminen

030

Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen

015

Kanavaosien valmistus

020

Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

030

Teollisuuseristäminen

015

Talotekninen eristäminen

020

Kylmätekninen eristäminen

020

Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen

030

Saumakattojen peltitöissä toimiminen

015

Julkisivuverhousten asentaminen

035

Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen

025

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen

015

Kylmälaitteiden huoltaminen

015

LVI-korjausrakentaminen

015

Palonsammutusjärjestelmien asentaminen

015

Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

015

LV-järjestelmien huoltaminen

015

Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen

015

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen

015

IV-koneiden huoltaminen

015

Nuohous

015

LVI-suunnittelu

015

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen

015

Pienkylmälaitteiden asentaminen

015

Rakennuspeltitöissä toimiminen

015

Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen

015

Maalämpölaitteistojen asentaminen

015

Biomassakattiloiden asentaminen

015

Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen

015

Tukirakenteiden hitsaus

015

Rakennusten sisäpuolisten viemäreiden saneeraaminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:07