Turun ammatti-instituutti Menu

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa.

Valinnaiset tutkinnon osat on laadittu siten, että niiden suorittaminen edellyttää opiskelijalta mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakollisten tutkinnon osien sisällön hallintaa. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

0150

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto muodostuu pakollisista (100 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä). Pakolliset tutkinnon osat ovat: Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä (50 osaamispistettä) ja Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen (50 osaamispistettä). Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava vähintään 50 osaamispistettä, ovat Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osaamispistettä), Laajentuvassa yhteisössä toimiminen (25 osaamispistettä) ja Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen (25 osaamispistettä). Toisena valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa vähintään 25 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

0100

Pakolliset tutkinnon osat

5050

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä

5050

Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen

050

Valinnaiset tutkinnon osat

Valitaan 50 osaamispistettä.

025

Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen

025

Laajentuvassa yhteisössä toimiminen

025

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitunnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:14