Turun ammatti-instituutti Menu

Maanmittausalan ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut henkilö tuntee toimintaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet. Hän osaa hyödyntää käytettävissä olevia aineistoja ja välineitä. Hän hyödyntää toimintaympäristön käytössä olevia resursseja tehokkaasti. Henkilö osaa työskennellä maanmittausalan tehtävissä itsenäisesti ja yhteistyössä ongelmat ratkoen, toimintaa kehittäen ja työkokonaisuus huomioiden. Hän tuottaa laadukasta tulosta ja huomioi organisaation tavoitteet omassa toiminnassaan.

0150

Maanmittausalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (110 osaamistettä). Valinnaisista tutkinnon osista "Maanmittausalan työn johtaminen ja ohjaaminen" ja "Maanmittausalan asiakaspalvelun hallinta" voidaan valita vain toinen. Maanmittausalan ammattitutkinnon tutkintonimike on kartoittaja (AT).

040

Pakollinen tutkinnon osa

4040

Perusmittausten tekeminen maanmittausalalla

055

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon osista "Maanmittausalan työn johtaminen ja ohjaaminen" ja " Maanmittausalan asiakaspalvelun hallinta" voidaan valita vain toinen.
0-

055

Maanmittausalan työn johtaminen ja ohjaaminen

055

Maanmittausalan asiakaspalvelun hallinta

0110

Valinnaiset tutkinnon osat

55-

055

Vaativat mittaustyöt

055

Paikkatietojen ja tietopalvelujen hallinta

055

Suunnitteluprosessin hallinta

055

Kiinteistöasioiden hallinta

055

Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:09