Turun ammatti-instituutti Menu

Palvelulogistiikan ammattitutkinto | Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä. Työssään hän osaa hyödyntää ohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiä.

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisalan suorittaneella on tilaus- ja toimitusprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää työssään tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin organisaation tilaus- ja toimitusprosessin kokonaisuutta.

Hankinnan osaamisalan suorittaneella on operatiivisen hankintaprosessin tehtävien edellyttämä osaaminen. Hän osaa suunnitella työtään siten, että se palvelee organisaation hankintaprosessin kokonaisuutta.

Varastologistiikan osaamisalan suorittaneella on keskeisten varastotöiden edellyttämä osaaminen. Hän osaa käyttää varastotyössä tarvittavia koneita ja laitteita turvallisesti. Hän osaa hyödyntää varastotyössä tarvittavia sähköisiä verkkopalveluita ja suunnitella työtään siten, että ottaa huomioon varastoinnin osana yrityksen tilaus-toimitusketjua.

Tutkinnon suorittajan muu osaaminen riippuu siitä, mitä valinnaisia tutkinnon osia hän on suorittanut. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen:

  • Huolinta - huolinta- ja kuljetustoimeksiantojen suunnittelu, organisointi ja seuranta kansanivälisessä toimintaympäristössä sekä toimeksiantoja koskeva yhteyden pitäminen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.
  • Kehittämissuunnitelman laatiminen - kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä perustellun ja toteuttamiskelpoisen kehittämissuunnitelman laatiminen.
  • Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu - logistiikkapalveluihin liittyvän myynti- ja asiakaspalvelutyön hoitaminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa logistiikkapalvelujen käytössä.
  • Logistisen jakelupalvelun tuottaminen - logistiikkapalveluihin liittyvän kuljetus- ja varastointityön hoitaminen.
  • Perehdyttäminen ja työnopastaminen - henkilöiden perehdyttäminen, heidän ammatillisen osaamisen arviointi sekä oman perehdyttämisosaamisen arviointi.
  • Sähköisen asioinnin hoitaminen - organisaationsa verkkokauppaan tai sähköisiin logistiikkapalveluihin liittyvän tilausten käsittely ja toimitusten käynnistäminen sekä asiakkaiden opastaminen organisaationsa verkkokaupan tai sähköisten palvelujen käytössä.
  • Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa - valitulla eritysalalla kuten tulli-, vaarallisten aineiden-, lääke- tai elintarvikevarastoinnin alalla työskentely erityisalaan liittyvien säädösten ja määräysten mukaisesti.
  • Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa - varastointiprosessiin liittyvien automaatiolaitteiden käyttäminen, häiriö- ja poikkeustilanteiden havaitseminen ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat sekä yrityksen varastointimenetelmien huomioon ottaminen ja toiminta yhteistyössä kunnossapidon sekä muiden sidosryhmien kanssa.

0

Palvelulogistiikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kolme osaamisalaa (tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala, hankinnan osaamisala ja varastologistiikan osaamisala). Tutkinto muodostuu yhdestä osaamisalakohtaisesta pakollisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla kahdesta) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (varastologistiikan osaamisalalla yhdestä).

0150

Tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen osaamisala

070

Pakollinen tutkinnon osa

7070

Toimitusprosessin toteuttaminen

080

Valinnaiset tutkinnon osat

040

Huolinta

040

Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu

040

Logistisen jakelupalvelun tuottaminen

040

Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen

040

Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin

040

Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen

0150

Hankinnan osaamisala

070

Pakolliset tutkinnon osat

7070

Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen

080

Valinnaiset tutkinnon osat

040

Huolinta

040

Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu

040

Logistisen jakelupalvelun tuottaminen

040

Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen

040

Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin

040

Sähköisten logistiikkapalvelujen hoitaminen

0150

Varastologistiikan osaamisala

0110

Pakolliset tutkinnon osat

5050

Varastotyön tekeminen

6060

Varastotyön suunnittelu

040

Valinnaiset tutkinnon osat

040

Huolinta

040

Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu

070

Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen

040

Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen

040

Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin

040

Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa

040

Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa

040

Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 40 osaamispisteen laajuisesti.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:52