Turun ammatti-instituutti Menu

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | Tuotantotekniikan osaamisala

Tuotantotekniikan osaamisala, Koneistaja

Koneistaja osaa työstämällä valmistaa koneiden osia ja muita työpiirustuksien mukaisia kappaleita hyödyntäen automaattisia työstökoneita. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneistaja vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta, käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta. Hän osaa ohjelmoida CNC- työstökonetta ja käyttää sitä valmistukseen.

Asennuksen ja automaation osaamisalan, Koneasentaja

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa.

Asennuksen ja automaation osaamisala, Koneautomaatioasentaja

Koneautomaatioasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa automaatiolaitteita ja niiden komponentteja. Hän tuntee koneautomaation komponenttien ja laitteiden rakenteita ja toimintaa ja osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneautomaatioasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa, pneumatiikkaa ja sähkötekniikkaa sähkömekaanisissa asennuksissa. Hän suorittaa mekaaniset ja sähkömekaaniset asennukset oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä turvallisesti työohjeiden ja piirustusten avulla. Koneautomaatioasentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat säädöt, asetukset, ohjelmoinnin ja niihin liittyvät dokumentoinnit. Hän on mukana laitteistojen käyttöönotossa, huolloissa ja korjauksissa.

Tuotantotekniikan osaamisala, Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja osaa suunnitella sekä valmistaa piirustusten mukaisia levytöitä, hitsaustöitä sekä metallirakennetöitä hyödyntäen nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Hän osaa suunnitella valmistuksen eri työvaiheiden keskinäisen järjestyksen sekä käyttää alan materiaaleja, koneita- ja laitteita sekä menetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Hänellä on ammatissaan vaadittavat pätevyydet ja kokeet suoritettuna. Hän vastaa myös valmistamansa tuotteen laadusta sekä käyttämiensä koneiden oikeista säädöistä ja toiminnasta.

Tuotantotekniikan osaamisala, Muovi- ja kumituotevalmistaja

Muovi- ja kumituotevalmistaja osaa alansa tuotantotekniikat ja valmistusmenetelmät, sekä käytettävät materiaalit. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä tuotteiden valmistukseen, testaukseen, laadunvalvontaan, käyttämiensä koneiden huoltoon ja kunnossapitoon sekä varastotoimintoihin liittyvissä tehtävissä. Hän osaa toimia tuotannossa ja työyhteisössä taloudellisesti ja turvallisesti, sekä huolehtia työnsä laadusta.

0180

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon sisältyy pakollisia tutkinnon osia 65 osaamispistettä (35 osaamispistettä kaikille osaamisaloille yhteisiä pakollisia ja yksi tutkintonimikekohtainen pakollinen 30 osaamispisteen suuruinen tutkinnon osa), ja tutkintonimikekohtaisia valinnaisia tutkinnon osia (valinnaiset tutkinnon osat 1) valitaan 40–80 ja kaikille valinnaisia (valinnaiset tutkinnon osat 2) 0–40 osaamispistettä.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä:

  • asennuksen ja automaation osaamisala (koneautomaatioasentaja, koneasentaja)
  • tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja, levyseppähitsaaja, muovi- ja kumituotevalmistaja).

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

035

Pakolliset tutkinnon osat

2525

Valmistustyötehtävissä toimiminen

1010

Asennus- ja automaatiotyöt

0110

Tuotantotekniikan osaamisala

0110

Koneistaja

030

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Koneistus

080

Valinnaiset tutkinnon osat

080

Valinnaiset tutkinnon osat 140-

020

3D-valmistusmenetelmän käyttö

020

CAD/CAM-ohjelmointi

020

CNC-hionta

020

CNC-jyrsintä

020

CNC-sorvaus

020

Konepajamittaukset

020

Manuaalikoneistus

020

Moniakselinen CNC-koneistus

020

Robotin käyttö

040

Valinnaiset tutkinnon osat 20-

020

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus

020

CNC-särmäys

020

Hitsaus

020

Hydrauliikka-asennukset

020

Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt

020

Korjaus- ja asennushitsaus

020

Kumituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Kunnossapitotyöt

020

Levyjen CNC-leikkaus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä CNC-koneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus

020

Muovien ekstruusiovalmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovien liitostyöt

020

Muovien lämpömuovaus

020

Muovien valutyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella ollennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovikomposiittituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Ohutlevytyöt

020

Pneumatiikka-asennukset

020

Teräsrakennetyöt

020

Levytyökeskuksen käyttö

020

Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt

020

Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä voimakoneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

020

Tutkinnon osa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon toiselta tutkintonimikkeeltä
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen tutkintonimikkeen valitsemattomista tutkinnon osista. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0110

Levyseppähitsaaja

030

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Hitsaus- ja levytyöt

080

Valinnaiset tutkinnon osat

080

Valinnaiset tutkinnon osat 140-

020

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus

020

CNC-särmäys

020

Hitsaus

020

Levyjen CNC-leikkaus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä CNC-koneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus

020

Ohutlevytyöt

020

Robotin käyttö

020

Teräsrakennetyöt

020

Levytyökeskuksen käyttö

040

Valinnaiset tutkinnon osat 20-

020

3D-valmistusmenetelmän käyttö

020

CAD/CAM-ohjelmointi

020

CNC-hionta

020

CNC-jyrsintä

020

CNC-sorvaus

020

Hydrauliikka-asennukset

020

Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt

020

Konepajamittaukset

020

Korjaus- ja asennushitsaus

020

Kumituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Kunnossapitotyöt

020

Manuaalikoneistus

020

Moniakselinen CNC-koneistus

020

Muovien ekstruusiovalmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovien liitostyöt

020

Muovien lämpömuovaus

020

Muovien valutyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella ollennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovikomposiittituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Pneumatiikka-asennukset

020

Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt

020

Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä voimakoneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

020

Tutkinnon osa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon toiselta tutkintonimikkeeltä
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen tutkintonimikkeen valitsemattomista tutkinnon osista. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0110

Muovi- ja kumituotevalmistaja

030

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Muovi- ja kumialalla toimiminen

080

Valinnaiset tutkinnon osat

080

Valinnaiset tutkinnon osat 140-

020

3D-valmistusmenetelmän käyttö

020

CAD/CAM-ohjelmointi

020

Kumituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Kunnossapitotyöt

020

Muovien ekstruusiovalmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovien lämpömuovaus

020

Muovikomposiittituotteiden valmistus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella olennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Muovien liitostyöt

020

Muovien valutyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella ollennaisesti erityyppisellä valmistusmenetelmällä, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Robotin käyttö

040

Valinnaiset tutkinnon osat 20-

020

Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus

020

CNC-hionta

020

CNC-jyrsintä

020

CNC-sorvaus

020

CNC-särmäys

020

Hitsaus

020

Hydrauliikka-asennukset

020

Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt

020

Konepajamittaukset

020

Korjaus- ja asennushitsaus

020

Kunnossapitotyöt

020

Levyjen CNC-leikkaus
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä CNC-koneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

020

Levytyökeskuksen käyttö

020

Manuaalikoneistus

020

Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus

020

Moniakselinen CNC-koneistus

020

Ohutlevytyöt

020

Pneumatiikka-asennukset

020

Teräsrakennetyöt

020

Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt

020

Voimayksiköiden ja moottoreiden asennustyöt
Mikäli osaaminen osoitetaan kahdella erityyppisellä voimakoneella, voi tämän tutkinnon osan valita kahdesti.

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

020

Tutkinnon osa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon toiselta tutkintonimikkeeltä
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon toisen tutkintonimikkeen valitsemattomista tutkinnon osista. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:52