Turun ammatti-instituutti Menu

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut

 • toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja suunnitelmallisesti työelämän pelisääntöjä noudattaen
 • työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työvälineitä
 • hyödyntää tietoa muodista ja muotoilusta sekä trendejä, visuaalisuutta ja muodonhallintaa
 • viestii osaamisestaan ja ammattitaidostaan hyödyntäen digitaalisuutta
 • toimii yhteistyökykyisesti alan globaalissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

0180

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen (30 osaamispistettä) ja Osaamisesta ja tuotteista viestiminen (10 osaamispistettä) sekä yksi tutkintonimikkeen määräävä valinnainen tutkinnon osa (45 osaamispistettä).

Tutkintonimike määräytyy, suoritettaessa koko tekstiili- ja muotialan perustutkinto, valinnaisten tutkinnon osien 1 mukaan seuraavasti:

 • Sarjatuotannossa toimiminen, ompelija (PT)
 • Vaatteen valmistaminen vaatturityönä, vaatturi (PT)
 • Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä, mittatilausompelija (PT)
 • Asusteiden valmistaminen, modisti (PT)
 • Jalkineiden valmistaminen, suutari (PT)
 • Muodin alalla toimiminen, muotiassistentti (PT)
 • Sisustustekstiilien valmistaminen, sisustustekstiilien valmistaja (PT)
 • Tekstiilien huoltaminen, tekstiilihuoltaja (PT)
 • Designtekstiilien valmistaminen, designtekstiilien valmistaja (PT)
 • Teollisten tekstiilien valmistaminen, tekstiilien valmistaja (PT)

Mikäli valitaan kaksi tutkintonimikkeen määrittävää tutkinnon osaa, opiskelija valitsee käytettävän tutkintonimikkeen.

Lisäksi opiskelija voi valita Valinnaisista tutkinnon osista 2 (0 - 60 osp) ja Valinnaisista tutkinnon osista 3 (0 - 35 osp) siten, että tutkinnon kokonaislaajuus 180 osaamispistettä täyttyy.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

040

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen

1010

Osaamisesta ja tuotteista viestiminen

090

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Tutkintonimikkeen määrittävä tutkinnon osa, joka suoritettaessa koko tekstiili- ja muotialan perustutkinto määrittää tutkintonimikkeen.
45-

045

Sarjatuotannossa toimiminen

045

Vaatteen valmistaminen vaatturityönä

045

Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä

045

Asusteiden valmistaminen

045

Jalkineiden valmistaminen

045

Muodin alalla toimiminen

045

Sisustustekstiilien valmistaminen

045

Tekstiilien huoltaminen

045

Designtekstiilien valmistaminen

045

Teollisten tekstiilien valmistaminen

060

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Valitaan 0-60 osp.
0-

015

Kaavoittaminen

015

Neuletuotteiden valmistaminen

015

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden korjaaminen ja muodistaminen

015

Nahkatuotteiden valmistaminen

015

Turkistuotteiden valmistaminen

015

Jalkineiden korjaaminen

015

Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen

015

Stailaaminen

015

Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen

015

Erikoistuotteiden valmistaminen

015

Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa

015

Tekstiilikuitujen ja langan valmistaminen

015

Teollinen kutominen

015

Neulosten teollinen valmistaminen

015

Kuitukankaiden valmistaminen

015

Viimeistys ja värjäys

030

Tekstiili- ja muotialan koneiden huoltaminen ja kunnossapito

015

Erikoistekstiilien huoltaminen

015

Sairaalatekstiilien huoltaminen

015

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden vuokraustoiminta

015

Kemiallinen pesu

015

Nahan valmistaminen

015

Ohjaustehtävissä toimiminen

015

Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen

015

Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen

015

Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen

045

Tutkinnon osa taideteollisuusalan perustutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan taideteollisuusalan perustutkinnosta. Sisällytettävän ammatillisen tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 45 osaamispistettä ja vähintään 15 osp.

035

Valinnaiset tutkinnon osat 3

Valitaan 0-35 osp.
0-

015

Huippuosaajana toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 12:02