Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan ammattitutkinto | Teknisen eristyksen osaamisala

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut lämmityslaiteasentaja (AT) kykenee hoitamaan kiinteistöjen ja pienimuotoisten tuotantoprosessien lämmityslaitteisiin liittyvät sähkö-, putkisto- ja laitteistoasennukset sekä niihin liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan lämmityslaitteistojen asennus- ja käyttöönottovaiheen työt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Lämmityslaiteasentaja (AT) toimii lämmityslaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä sekä uudisrakentamisen kohteissa että olemassa olevassa kiinteistöissä.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittaneet ilmanvaihtoasentaja (AT) ja ilmanvaihtopeltiseppä (AT) kykenevät hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset ja hoitamaan ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan liittyvät korjaustoimenpiteet. He pystyvät itsenäisesti toteuttamaan asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT) kykenee hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen ja säätöön sekä sisäilmastomittauksiin työt. Hän pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan työhön liittyvät toimenpiteet.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut rakennuspeltiseppä (AT) kykenee valmistamaan ja asentamaan rakennusten rakennuspeltiosat. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan rakennuspeltiosien valmistus- ja asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut tekninen eristäjä (AT) kykenee asentamaan rakennusten teknisten järjestelmien tekniset eristeet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan eristeiden asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja (AT) osaa nuohota tulisijat ja savuhormit hyvää kädentaitoa osoittaen tehokkaasti, oikein ja siististi. Hän tuntee alansa lainsäädännön, ohjeet sekä suositukset. Hän osaa neuvoa ja opastaa asiakkaitaan palamiseen, korvausilmaan, tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvissä suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huoltoasioissa. Hän hallitsee palonehkäisyn perusteet ja tuntee tärkeimmät kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tunnistaa puutteet ja riskit.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut kylmäasentaja (AT) on oman alansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta ja kylmäaineesta riippumatta. Tarvittaessa hän käyttää ammattitaitoaan perehdyttääkseen kokemattomampia kylmäasentajia eri työtehtäviin. Hänellä on edellytykset pitää ammattitaitoaan korkeana seuraamalla kylmäalalla tapahtuvaa kehitystä.

0150

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnossa on osaamisalasta riippuen 50 –100 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 50–100 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Talotekniikan ammattitutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa ja yhdeksän tutkintonimikettä:

  • putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja (AT)
  • lämmityslaiteasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja (AT)
  • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala (tutkintonimike on ilmanvaihtoasentaja (AT), jos opiskelija valitsee tutkinnon osan IV-konehuoneasentaminen; tutkintonimike on ilmanvaihtopeltiseppä (AT), jos opiskelija valitsee tutkinnon osan kanavaosien valmistaminen)
  • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT)
  • teknisen eristyksen osaamisala, tekninen eristäjä (AT)
  • rakennuspeltityön osaamisala, rakennuspeltiseppä (AT)
  • nuohouksen osaamisala, nuohooja (AT)
  • kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja (AT).

0150

Teknisen eristyksen osaamisala

Tekninen eristäjä (AT)

050

Pakolliset tutkinnon osat

5050

Tekninen eristäminen

0100

Valinnaiset tutkinnon osat 1

50-

050

Taloteknisten laitteiden eristäminen

050

Teollisuuseristäminen

050

Valinnaiset tutkinnon osat 2

0-

025

Korkealämpöeristäminen

025

Laivaeristäminen

025

Kylmäeristäminen

025

Äänen eristäminen

025

Huoltopalvelujen tuottaminen ja palvelutilanteen hallinta

050

Tutkinnon osa tai osia talotekniikan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta

025

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen laajuisesti.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:19