Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan ammattitutkinto | Kylmäasennuksen osaamisala

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut lämmityslaiteasentaja (AT) kykenee hoitamaan kiinteistöjen ja pienimuotoisten tuotantoprosessien lämmityslaitteisiin liittyvät sähkö-, putkisto- ja laitteistoasennukset sekä niihin liittyvät huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan lämmityslaitteistojen asennus- ja käyttöönottovaiheen työt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Lämmityslaiteasentaja (AT) toimii lämmityslaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä sekä uudisrakentamisen kohteissa että olemassa olevassa kiinteistöissä.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittaneet ilmanvaihtoasentaja (AT) ja ilmanvaihtopeltiseppä (AT) kykenevät hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset ja hoitamaan ilmanvaihtojärjestelmien toimintaan liittyvät korjaustoimenpiteet. He pystyvät itsenäisesti toteuttamaan asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT) kykenee hoitamaan rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen ja säätöön sekä sisäilmastomittauksiin työt. Hän pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan työhön liittyvät toimenpiteet.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut rakennuspeltiseppä (AT) kykenee valmistamaan ja asentamaan rakennusten rakennuspeltiosat. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan rakennuspeltiosien valmistus- ja asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut tekninen eristäjä (AT) kykenee asentamaan rakennusten teknisten järjestelmien tekniset eristeet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan eristeiden asennustyöt niihin liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut nuohooja (AT) osaa nuohota tulisijat ja savuhormit hyvää kädentaitoa osoittaen tehokkaasti, oikein ja siististi. Hän tuntee alansa lainsäädännön, ohjeet sekä suositukset. Hän osaa neuvoa ja opastaa asiakkaitaan palamiseen, korvausilmaan, tulisijoihin ja savuhormeihin liittyvissä suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huoltoasioissa. Hän hallitsee palonehkäisyn perusteet ja tuntee tärkeimmät kiinteistöjen palo- ja asumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä tunnistaa puutteet ja riskit.

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut kylmäasentaja (AT) on oman alansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta ja kylmäaineesta riippumatta. Tarvittaessa hän käyttää ammattitaitoaan perehdyttääkseen kokemattomampia kylmäasentajia eri työtehtäviin. Hänellä on edellytykset pitää ammattitaitoaan korkeana seuraamalla kylmäalalla tapahtuvaa kehitystä.

0150

Talotekniikan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnossa on osaamisalasta riippuen 50 –100 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 50–100 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Talotekniikan ammattitutkinnossa on kahdeksan osaamisalaa ja yhdeksän tutkintonimikettä:

  • putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja (AT)
  • lämmityslaiteasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja (AT)
  • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala (tutkintonimike on ilmanvaihtoasentaja (AT), jos opiskelija valitsee tutkinnon osan IV-konehuoneasentaminen; tutkintonimike on ilmanvaihtopeltiseppä (AT), jos opiskelija valitsee tutkinnon osan kanavaosien valmistaminen)
  • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja (AT)
  • teknisen eristyksen osaamisala, tekninen eristäjä (AT)
  • rakennuspeltityön osaamisala, rakennuspeltiseppä (AT)
  • nuohouksen osaamisala, nuohooja (AT)
  • kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja (AT).

0150

Kylmäasennuksen osaamisala

Kylmäasentaja (AT)

075

Pakolliset tutkinnon osat

2525

Kylmäaineiden käsitteleminen

5050

Kylmälaitoksen sähkökomponenttien korjaaminen ja huoltaminen

075

Valinnaiset tutkinnon osat

075

Kylmätilojen jäähdytyslaitteiden asentaminen ja huoltaminen

075

Ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden asentaminen ja huoltaminen

075

Liikkuvan kaluston kylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

075

Teollisten ammoniakkikylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen

075

Hiilidioksidikylmälaitteiden asentaminen ja huoltaminen
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:02