Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan erikoisammattitutkinto | Kylmätekniikan osaamisala

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (EAT) kykenee vastaamaan putkiasennusurakan käytännön järjestämisestä ja asennustyön laadunhallintaan liittyvistä tehtävistä rakennustyömaalla. Hän osaa myös huolehtia viranomaisyhteyksistä ja yhteistoiminnasta muiden sidosryhmien kanssa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut ilmanvaihtoasentaja (EAT) kykenee vastaamaan ilmanvaihtojärjestelmän asennusurakan käytännön järjestämisestä ja asennustyön laadunhallintaan liittyvistä tehtävistä rakennustyömaalla. Hän osaa myös huolehtia viranomaisyhteyksistä ja yhteistoiminnasta muiden sidosryhmien kanssa.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella rakennuspeltiseppämestarilla (EAT) on käytännön pätevyys hoitaa rakennuspeltiasennusurakan tai teknisten eristystenjärjestämiseen ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä talonrakennus- tai korjausrakennustyömaalla. Hän kykenee ohjaamaan ja vastaamaan asentajaryhmän toiminnasta. Hän hallitsee lisäksi työmaahan, työmaan sidosryhmiin ja viranomaismääräyksiin liittyvän viestinnän.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut nuohoojamestari (EAT) osaa perinteisen nuohoustyön lisäksi toimia oman toimialansa asiantuntijana palo- ja asumisturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hän omaa laajat tiedot lämmitystekniikasta: palamisesta, korvausilmajärjestelyistä, polttoaineista, lämmityslaitteista ja niiden energiataloudesta. Hän hallitsee keinot, joilla voidaan vaikuttaa lämmityslaitteiden taloudelliseen energian käyttöön ja ympäristönsuojeluun ja osaa esittää ratkaisumalleja näiden parantamiseksi. Hänellä on hyvät tiedot ja taidot nuohousyrityksen toiminnan suunnittelusta sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon kylmätekniikan osaamisalalla osoitetaan alan ammattihenkilöltä vaadittava osaaminen toimimalla itsenäisesti työyhteisön jäsenenä kylmäalan teknisissä toimihenkilötehtävissä. Tutkinnon suorittanut kylmämestari (EAT) tekee asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä kylmäalan toimintaympäristöissä ja työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut henkilö toimii yrityksen työntekijöiden ja kylmäalan asiakkaiden kylmäteknisenä asiantuntijana hyödyntäen laaja-alaista teoriatietoa. Hän suunnittelee asiakkaan jäähdytys- tai lämmitystarpeet täyttävät kylmälaitteet ja laatii niistä asiakkaalle tarjouksen. Oman alansa kylmäjärjestelmien suunnitteluun erikoistuttuaan hän suunnittelee oman alansa kylmälaitteet ja niihin liittyvät oheisjärjestelmät itsenäisesti alusta loppuun. Projektinhoitoon erikoistuttuaan hän hoitaa itsenäisesti kylmäjärjestelmäprojektit ja -työmaat sekä toimii tarvittaessa asentajien esimiehenä. Hän tekee asiakkaalle luovutettavan kylmäjärjestelmän teknisen dokumentaation.Sähkötöihin ja –suunnitteluun erikoistuttuaan hän tekee itsenäisesti kylmäjärjestelmän sähkösuunnitelmia. Hän antaa ohjeita kylmäasennuksen ja -huollon sähkötöitä tekeville asentajille ja riittävän ammattitaidon hankittuaan voi toimia yrityksen sähkötöiden johtajana.

0180

Talotekniikan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinnossa on osaamisalasta riippuen 80 –130 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 50 –100 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Talotekniikan erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä:

  • talotekniikkaurakoinnin osaamisala
    • tutkintonimike on putkiasentaja (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Putkiasennusurakan käytännön järjestäminen
    • tutkintonimike on ilmanvaihtoasentaja (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Ilmanvaihtourakan käytännön järjestäminen
    • tutkintonimike on rakennuspeltiseppämestari (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Teknisen eristysurakan käytännön järjestäminen tai Rakennuspeltiurakan käytännön järjestäminen
  • nuohouksen osaamisala, tutkintonimike on nuohoojamestari (EAT)
  • kylmätekniikan osaamisala, tutkintonimike on kylmämestari (EAT).

0180

Kylmätekniikan osaamisala

0130

Pakolliset tutkinnon osat

5050

Kylmäteknisenä asiantuntijana toimiminen

3030

Kylmälaitteiden tarjousten laadinta

5050

Kylmälaitteiden suunnittelu

050

Valinnaiset tutkinnon osat

050

Kaupankylmän kylmäsuunnittelu

050

Ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäsuunnittelu

050

Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

050

Kylmäjärjestelmän projektinhoito

050

Kylmäjärjestelmän sähkötyöt ja sähkösuunnittelu
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:16