Turun ammatti-instituutti Menu

Ruokapalvelujen ammattitutkinto (1.1.2019) | Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella työtehtävänsä ruoanvalmistuksen tehtävissä
 • toimia kokkina ja työryhmän jäsenenä ruoanvalmistustehtävissä
 • toimia asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, taloudellisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti
 • toimia työyhteisössä ja kehittää osaamistaan.

Ammattitutkinnossa voi erikoistua ravintolan tai suurtalouden ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon ravintolaruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut ravintolakokki osaa

 • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti ravintolan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
 • työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • esikäsitellä raaka-aineita oikein jalostusasteen mukaisesti
 • valmistaa alku-, pää- ja jälkiruoka-annoksia ja ateriakokonaisuuksia
 • viimeistellä ja laittaa ruoka-annokset esille tarkoituksenmukaisella tavalla
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

Tutkinnon suurtalousruoanvalmistuksen osaamisalan suorittanut suurtalouskokki osaa

 • työskennellä suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ammattikeittiön erilaisissa ruoanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtävissä
 • toimia organisaation toiminta-ajatuksen mukaisesti
 • työskennellä taloudellisesti ja laadukkaasti
 • valmistaa erilaisia ruokalajeja ja ateriakokonaisuuksia
 • käyttää ammattimaisesti ja tehokkaasti ammattikeittiön koneita ja laitteita
 • palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti ja kohteliaasti.

0150

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

 • ravintolaruoanvalmistuksen osaamisala, ravintolakokki
 • suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala, suurtalouskokki.

Tutkinto muodostuu osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta, Ruoanvalmistus ravintolakeittiössä tai Ruoanvalmistus suurtaloudessa (60 osaamispistettä), sekä valinnaisista tutkinnon osista (90 osaamispistettä).

060

Pakollinen tutkinnon osa

060

Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala

6060

Ruoanvalmistus suurtaloudessa

090

Valinnaiset tutkinnon osat

050

Erityisruokavalioaterioiden valmistaminen

040

Kasvisruokien valmistaminen

050

Kylmänä tarjottavien ruokien valmistaminen

030

Ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä

040

Ruoanvalmistus tilauspalvelussa

040

Toisen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa

Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tästä samasta ammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa 40 osaamispistettä.

030

Ammatillinen tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää yhden ammatillisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan laajuus voi olla tässä kohdassa vähintään 10 tai enintään 30 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta