Turun ammatti-instituutti Menu

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (1.1.2019)

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut dieettikokki osaa

  • työskennellä ammattitaitoisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti toimipaikan toiminta-ajatuksen ja liikeidean mukaisesti
  • huomioida työskentelyssään asiakasryhmän ravitsemushoidolliset erityistarpeet sekä toimipaikan taloudelliset ja laadulliset tavoitteet
  • valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettiseen vakaumukseen perustuvia ruokalajeja ja aterioita
  • pakata ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtia niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Dieettikokki huomioi lisäksi asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja elintarviketurvallisuuden. Hänellä on laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

0160

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä).

Yhden valinnaisen tutkinnon osan (60 osp) tulee olla tutkinnon muodostumisen mukaisesti valinnaiset tutkinnon osat 1:stä: Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen, Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen tai Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä.

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia.

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki.

050

Pakollinen tutkinnon osa

5050

Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä

060

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Yksi valinnaisista tutkinnon osista tulee olla seuraavista tutkinnon osista:

060

Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä

050

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Valinnaiset tutkinnon osat 2:sta tulee valita vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti tutkinnon osa tai osia.

060

Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen

060

Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä

050

Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen

020

Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää yhden ammatillisen tutkinnon osan ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan laajuus voi olla tässä kohdassa vähintään 10 osaamispistettä ja enintään 20 osaamispistettä.