Turun ammatti-instituutti Menu

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (1.1.2019)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

  • suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti
  • suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen
  • mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan
  • opastaa, ohjata ja valvoa henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden
  • omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset siten, että pystyy johtamaan ja valvomaan työtä
  • johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä
  • toimia palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
  • hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita
  • työskennellä sitoutuneesti, vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja luottamuksellisesti.

0180

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, Päivittäisten toimintojen ohjaaminen (50 osaamispistettä), Esimiehenä toimiminen (60 osaamispistettä) ja Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osaamispistettä), sekä valinnaisista tutkinnon osista (30 osaamispistettä).

0150

Pakolliset tutkinnon osat

5050

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen

6060

Esimiehenä toimiminen

4040

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

030

Valinnaiset tutkinnon osat

030

Kehittämisprojektin toteuttaminen

020

Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

030

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

030

Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää yhden ammatillisen tutkinnon osan ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan laajuus voi olla tässä kohdassa vähintään 10 osaamispistettä ja enintään 30 osaamispistettä.