Turun ammatti-instituutti Menu

Liiketoiminnan ammattitutkinto | Liiketoiminnan palveluiden osaamisala

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtäviin ja hän hallitsee hyvän välitystavan periaatteet.

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen, riskivakuuttamisen, korvauspalvelujen, eläkevakuuttamisen tai back office -toimintojen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalan suorittaneella on on osaamista toimia erilaisissa ulkomaankaupan tuonti- tai vientitehtävissä. Opiskelija tuntee kansainvälisen toimintaympäristön tehtäviensä edellyttämällä tasolla.

0150

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa:

  • liiketoiminnan palveluiden osaamisala
  • myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
  • kiinteistönvälityksen osaamisala
  • finanssipalveluiden osaamisala
  • taloushallinnon osaamisala
  • kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala.

Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä).

Tämän lisäksi kiinteistönvälityksen osaamisalalla on kaksi pakollista tutkinnon osaa: Asunto-osakkeen myyntitoimeksiannon hoitaminen ja Asuinkiinteistön myyntitoimeksiannon hoitaminen. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

030

Pakollinen tutkinnon osa

3030

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

0120

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala

060

Valinnaiset tutkinnon osat 1

060

Assistentti- ja sihteerityön palvelut

060

Aula- ja monipalvelut

060

Tiedonohjauksen ja sähköisten asiakirjojen hallinta

060

Valinnaiset tutkinnon osat 2

060

Analogisen aineiston hallinta

060

Henkilöstöpalvelut

060

Kokouspalvelut

060

Liiketoiminnan tukipalvelut

060

Perehdyttäminen ja työnopastaminen

060

Projektinhallinta

060

Terveydenhuollon sihteeripalvelut

060

Tiedonohjaussuunnitelman laadinta

025

Turvallisuusalan ammattitutkinnon tutkinnon osa, Vartijan koulutus

060

Toisen osaamisalan tutkinnon osa

060

Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:48