Turun ammatti-instituutti Menu

Liiketoiminnan ammattitutkinto | Finanssipalveluiden osaamisala

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinointiviestinnästä tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Kiinteistönvälityksen osaamisalan suorittaneella on osaamista kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden arviointi-, myynti- ja osto- tai vuokraustehtäviin ja hän hallitsee hyvän välitystavan periaatteet.

Finanssipalveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia rahoituksen, säästämisen ja sijoittamisen, pankkiasioinnin palvelujen, riskivakuuttamisen, korvauspalvelujen, eläkevakuuttamisen tai back office -toimintojen tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys finanssialasta ja sen toimijoista.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalan suorittaneella on on osaamista toimia erilaisissa ulkomaankaupan tuonti- tai vientitehtävissä. Opiskelija tuntee kansainvälisen toimintaympäristön tehtäviensä edellyttämällä tasolla.

0150

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa:

  • liiketoiminnan palveluiden osaamisala
  • myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
  • kiinteistönvälityksen osaamisala
  • finanssipalveluiden osaamisala
  • taloushallinnon osaamisala
  • kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala.

Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä).

Tämän lisäksi kiinteistönvälityksen osaamisalalla on kaksi pakollista tutkinnon osaa: Asunto-osakkeen myyntitoimeksiannon hoitaminen ja Asuinkiinteistön myyntitoimeksiannon hoitaminen. Lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

030

Pakollinen tutkinnon osa

3030

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

0120

Finanssipalveluiden osaamisala

040

Valinnaiset tutkinnon osat 1

040

Korvauspalvelut

040

Pankkiasioinnin palvelut

040

Rahoituspalvelut

040

Säästämisen ja sijoittamisen palvelut

040

Vakuuttamisen palvelut

080

Valinnaiset tutkinnon osat 2

040

Korvauspalvelut

060

Projektinhallinta

040

Pankkiasioinnin palvelut

040

Rahoituspalvelut

040

Säästämisen ja sijoittamisen palvelut

040

Vakuuttamisen palvelut

060

Toisen osaamisalan tutkinnon osa

040

Tutkinnon osa tai osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:45