Turun ammatti-instituutti Menu

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesimiestyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

0150

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollinen tutkinnon osa on Lähiesimiehenä toimiminen (70 osaamispistettä). Valinnaiset tutkinnon osat ovat Asiakassuhteiden hoito (40 osaamispistettä), Toiminnan kannattavuus (40 osaamispistettä), Henkilöstötyö (40 osaamispistettä) ja Kehittämissuunnitelma (40 osaamispistettä) tai tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (40 osaamispistettä).

070

Pakollinen tutkinnon osa

7070

Lähiesimiehenä toimiminen

080

Valinnaiset tutkinnon osat

040

Asiakassuhteiden hoito

040

Toiminnan kannattavuus

040

Henkilöstötyö

040

Kehittämissuunnitelma

040

Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 40 osaamispisteen laajuisesti.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:23