Turun ammatti-instituutti Menu

Ajoneuvoalan ammattitutkinto | Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnossa on valittavissa seuraavat osaamisalat: myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, korjaamopalvelun osaamisala, vauriokorjauksen osaamisala, työnjohdon osaamisala tai rengaspalvelun osaamisala.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.Tutkinnon suorittanut osaa toimia toimenkuvansa mukaisissa ajoneuvoalan tehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa.

0150

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto sisältää viisi osaamisalaa, jotka ovat: Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala, automyyjä, konemyyjä, varaosamyyjä ja korjaamopalvelumyyjä; Vauriokorjauksen osaamisala, Ajoneuvomaalari ja korikorjaaja; Korjaamopalvelun osaamisala; Työnjohdon osaamisala sekä Rengaspalvelun osaamisala.

Ajoneuvoalan ammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy vähintään 150 osaamispisteeseen.

0150

Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala

Sisältää ajoneuvomyynnin ja varaosamyynnin osaamisen valinnoista riippuen

0150

Automyyjä (AT)

0100

Pakolliset tutkinnon osat

050

Ajoneuvoalan myyntitehtävissä toimiminen

050

Ajoneuvo- tai konemyynnin toteuttaminen

050

Valinnaiset tutkinnon osat

025

Uusien ajoneuvojen myynti

025

Käytettyjen ajoneuvojen myynti

025

Hyöty- ja erikoisajoneuvojen myynti

025

Työkoneiden ja -laitteiden myynti

025

Pienkoneiden ja varusteiden myynti

025

Tekninen neuvonta ja kustannusarvioiden laatiminen

025

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi

025

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi

025

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi

025

Kehitystehtävän suunnittelu

025

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta
Tutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta osaamisalasta tai perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sen verran, että tarvittava 25 osp täyttyy. Tutkinnon osa tai osat nimetään tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu ja sen tai niiden osaamispistemäärä on sen mukainen, kuin pistemäärä on siinä tutkinnossa, josta se on valittu

0150

Konemyyjä

0100

Pakolliset tutkinnon osat

050

Ajoneuvoalan myyntitehtävissä toimiminen

050

Ajoneuvo- tai konemyynnin toteuttaminen

050

Valinnaiset tutkinnon osat

025

Uusien ajoneuvojen myynti

025

Käytettyjen ajoneuvojen myynti

025

Hyöty- ja erikoisajoneuvojen myynti

025

Työkoneiden ja -laitteiden myynti

025

Pienkoneiden ja varusteiden myynti

025

Tekninen neuvonta ja kustannusarvioiden laatiminen

025

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi

025

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi

025

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi

025

Kehitystehtävän suunnittelu

025

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta
Tutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta osaamisalasta tai perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sen verran, että tarvittava 25 osp täyttyy. Tutkinnon osa tai osat nimetään tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu ja sen tai niiden osaamispistemäärä on sen mukainen, kuin pistemäärä on siinä tutkinnossa, josta se on valittu

0150

Varaosamyyjä (AT)

0100

Pakolliset tutkinnon osat

050

Ajoneuvoalan myyntitehtävissä toimiminen

050

Varaosamyynnin toteuttaminen

050

Valinnaiset tutkinnon osat

025

Uusien ajoneuvojen myynti

025

Käytettyjen ajoneuvojen myynti

025

Hyöty- ja erikoisajoneuvojen myynti

025

Työkoneiden ja -laitteiden myynti

025

Pienkoneiden ja varusteiden myynti

025

Tekninen neuvonta ja kustannusarvioiden laatiminen

025

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi

025

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi

025

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi

025

Kehitystehtävän suunnittelu

025

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta
Tutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta osaamisalasta tai perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sen verran, että tarvittava 25 osp täyttyy. Tutkinnon osa tai osat nimetään tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu ja sen tai niiden osaamispistemäärä on sen mukainen, kuin pistemäärä on siinä tutkinnossa, josta se on valittu

0150

Korjaamopalvelumyyjä

0100

Pakolliset tutkinnon osat

050

Ajoneuvoalan myyntitehtävissä toimiminen

050

Asiakaspalvelutoimintojen suunnittelu ja organisointi

050

Valinnaiset tutkinnon osat

025

Uusien ajoneuvojen myynti

025

Käytettyjen ajoneuvojen myynti

025

Hyöty- ja erikoisajoneuvojen myynti

025

Työkoneiden ja -laitteiden myynti

025

Pienkoneiden ja varusteiden myynti

025

Tekninen neuvonta ja kustannusarvioiden laatiminen

025

Ajoneuvo- tai varaosamyynnin toimintojen organisointi

025

Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi

025

Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi

025

Kehitystehtävän suunnittelu

025

Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta tai osaamisalasta
Tutkintoon voidaan valita tutkinnon osa tai osia toisesta osaamisalasta tai perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta sen verran, että tarvittava 25 osp täyttyy. Tutkinnon osa tai osat nimetään tutkintotodistukseen siten, kuin se on siinä tutkinnossa, josta se on valittu ja sen tai niiden osaamispistemäärä on sen mukainen, kuin pistemäärä on siinä tutkinnossa, josta se on valittu
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:05