Turun ammatti-instituutti Menu

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto | Vauriokorjauksen osaamisala

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto sisältää neljä osaamisalaa, jotka ovat:

 • Ajoneuvoalan esimiestyön,
 • Korjaamopalvelun,
 • Vauriokorjauksen ja
 • Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa ja tehtäväkuvansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy 180 osaamispisteeseen.

0180

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto sisältää neljä osaamisalaa: Ajoneuvoalan esimiestyön, Korjaamopalvelun, Vauriokorjauksen sekä Myynnin- ja asiakaspalvelun osaamisala.

Tutkinnossa on osaamisalasta riippuen 50 –60 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 120 –130 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa ja seitsemän tutkintonimikettä:

 • Ajoneuvoalan esimiestyön osaamisala
  • tutkintonimike on korjaamon esimies, kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Ajoneuvoalan esimiestehtävissä toimiminen
  • tutkintonimike on korjaamon työnjohtaja, kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Korjaamon työnjohtotehtävissä toimiminen.
 • Korjaamopalvelun osaamisala
 • Vauriokorjauksen osaamisala
  • tutkintonimike on autokorimestari, kun opiskelija on valinnut tutkinnon osat Vaurioanalyysi ja Korikorjausprosessi
  • tutkintonimike on automaalarimestari, kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Ajoneuvojen maalaus.
 • Myynnin- ja asiakaspalvelun osaamisala
  • tutkintonimike on automyyjä (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Yritysasiakasmyynnin toteuttaminen tai
  • tutkintonimike on konemyyjä (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Yritysasiakasmyynnin toteuttaminen
  • tutkintonimike on varaosamyyjä (EAT), kun opiskelija on valinnut tutkinnon osan Varaasto- ja varaosamyynnin toteuttaminen.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy 180 osaamispisteeseen.

0180

Vauriokorjauksen osaamisala

060

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Vahingon haltuunotto

3030

Vauriokorjausprosessi

060

Valinnaiset tutkinnon osat

060

Autokorimestari

030

Vaurioanalyysi

030

Korikorjausprosessi

060

Automaalarimestari

060

Ajoneuvojen maalaus

060

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon osa Vaurioanalyysi on valittavissa vain Automaalarimestari (EAT) tutkintonimikkeen mukaiseen tutkintoon

030

Korjaamotalous

030

Raskaankaluston vauriokorjaus

030

Vauriokorjauksen tekninen neuvonta ja työnopastus

030

Vaurioanalyysi

030

Automaalauksen tekninen neuvonta ja työnopastus
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osia tai osan toisesta osaamisalasta, ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta enintään 40 osaamispisteen laajuisesti.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:12