Turun ammatti-instituutti Menu

Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

0

Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista.

Laboratorioalan perustutkinnon tutkintonimike on laborantti.

01000

Ammatilliset tutkinnon osat

01000

Pakolliset tutkinnon osat

Laboratorion perustyöt
Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
Bioanalytiikka
Mittaukset ja laiteanalytiikka

01000

Valinnaiset tutkinnon osat

Biotekniset sovellukset
Elintarvikeanalytiikka
Laiteanalyysien sovellukset
Teollisuuden prosessit
Ympäristöanalytiikka
Yritystoiminnan suunnittelu
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:45