Turun ammatti-instituutti Menu

Elintarvikealan perustutkinto | Liha-alan osaamisala

Elintarvikealan perustutkinnon suorittaneella elintarvikealan työtehtävissä edellytetty ammattitaito. Hän osaa noudattaa omavalvontaa ja elintarvikehygieniaa sekä varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata ja pitää käynnissä valmistusprosessia. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa valmistaa elintarvikkeita, leipomoalan tuotteita, lihatuotteita ja meijerituotteita valitun osaamisalansa mukaisesti. Tutkinnon suorittaneelle henkilöllä on valmiudet toimia elintarvikkeiden teollisessa valmistusprosessissa tai pienimuotoisessa tuotannossa. säksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti pakata elintarvikkeita, työskennellä elintarvikealan yrityksen varastotoiminnoissa tai lähettämössä, toimia elintarvikkeiden myymälätoiminnoissa tai valmistaa elintarvikkeita kansainvälisessä ympäristössä.

0180

Elintarvikealan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Elintarvikealan perustutkinto sisältää seuraavat osaamisalat ja tutkintonimikkeet:

  • elintarviketeknologian osaamisala, elintarvikkeiden valmistaja
  • leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori
  • liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja
  • meijerialan osaamisala, meijeristi.

Elintarviketeknologian osaamisalalla ja liha-alan osaamisalalla on ammatillisista tutkinnon osista pakollisia 55 osaamispistettä ja valinnaisia 90 osaamispistettä. Leipomoalan osaamisalalla ja meijerialan osaamisalalla on ammatillisista tutkinnon osista pakollisia 115 osaamispistettä ja valinnaisia 30 osaamispistettä.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

0145

Liha-alan osaamisala, lihatuotteiden valmistaja

055

Pakolliset tutkinnon osat

3535

Elintarviketuotannossa toimiminen

2020

Lihateollisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito

060

Valinnaiset tutkinnon osat 1
40-

040

Liharaaka-aineen käsittely prosessissa

020

Lihatuotteiden valmistus

020

Raakalihatuotteiden valmistus

050

Valinnaiset tutkinnon osat 2
30-

015

Liha-alan erikoistuotteiden valmistus

015

Lihateollisuuden lähettämötoiminnot

015

Lihateollisuuden varastointitoiminnot

015

Lihatuotteiden pakkaustoiminnot

015

Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä

015

Yritystoiminnan suunnittelu

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Tutkinnon osa tämän tutkinnon elintarviketeknologian osaamisalalta tai leipomoalan osaamisalalta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tämän tutkinnon elintarviketeknologian osaamisalan tai leipomoalan osaamisalan valitsemattomista tutkinnon osista. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta tutkinnon osan laajuus tässä kohdassa on enintään 15 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:15