Turun ammatti-instituutti Menu

Talotekniikan perustutkinto | Rakennuspeltityön osaamisala

Putkiasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten katto- ja julkisivupellityksiä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti sekä asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen huopa-, tiili- ja profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Tekninen eristäjä osaa tehdä LVI-teknisiin laitteisiin ja putkistoihin liittyvät eristystyöt. Hän asentaa lämmitys-, ilmanvaihto- ja kylmäjärjestelmiin liittyvät eristeet pinnoitteineen sekä käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valitsee käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti ja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät eristeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

0180

Talotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Talotekniikan perustutkinto sisältää viisi osaamisalaa ja viisi tutkintonimikettä:

  • putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja
  • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja
  • teknisen eristyksen osaamisala, tekninen eristäjä
  • rakennuspeltityön osaamisala, rakennuspeltiseppä
  • kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja.

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

0145

Rakennuspeltityön osaamisala

0100

Pakolliset tutkinnon osat

1515

Rakennuspeltituotteiden valmistaminen

3030

Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltityöt

4040

Saumakattojen peltityöt

1515

Vesikattojen alusrakennetyöt

060

Valinnaiset tutkinnon osat

30-

015

Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen

015

LVI-korjausrakentaminen

015

Vesimäärien mittaus ja tasapainotus

015

LV-järjestelmien huoltaminen

015

IV-konehuoneasennukset

015

IV-kanavaosien valmistaminen

015

IV-järjestelmien puhdistaminen

015

IV-hormien saneeraaminen

015

Pientalon LVI-suunnittelu

015

Peltipäällysteiden valmistaminen

015

Julkisivuverhousten asentaminen

015

Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen

015

Maalämpölaitteistojen asentaminen

015

Biomassakattiloiden asentaminen

015

Tukirakenteiden hitsaaminen

015

Rakennusten sisäpuolisten viemärien saneeraaminen

015

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen
Tämä tutkinnon osa ei ole valittavissa kylmäalan osaamisalalla.

015

Lattialämmitysjärjestelmien asentaminen

015

LVI-huoltopalvelujen tuottaminen

015

Vesikattojen huoltotyöt

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

015

Yrityksessä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Ilmastovastuullinen toiminta

060

Tutkinnon osa tai osia voimassa olevan tämän tutkinnon osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista.

015

Tutkinnon osa voimassa olevan rakennusalan perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Tutkinnon osa sisältää työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 15 osaamispistettä.
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

035

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

1111

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

66

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

99

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:04