Turun ammatti-instituutti Menu

Maarakennusalan ammattitutkinto | Pohjarakentamisen osaamisala

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen.

0150

Maarakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Maarakennusalan ammattitutkinnossa on yhdeksän osaamisalaa:

  • Maanrakennuskoneiden käytön osaamisala sisältää 70 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 80 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Verkostorakentamisen osaamisala sisältää 70 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 80 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Pohjarakentamisen osaamisala sisältää70 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 80 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Kalliorakentamisen osaamisala sisältää 30 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 120 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Liikennealueiden ylläpidon osaamisal sisältää 40 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 110 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Asfaltoinnin osaamisala sisältää 30 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 120 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Infra-alan kuljetusten osaamisala sisältää 40 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 110 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Ympäristötöiden osaamisala sisältää 70 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 80 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia
  • Ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala sisältää 120 osaamispistettä pakollisia tutkinnon osia ja 30 osaamispistettä valinnaisia tutkinnon osia.

Maarakennusalan ammattitutkinnon voi suorittaa valitsematta osaamisalaa suorittamalla tutkinnon osan Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla sekä 120 osaamispisteen laajuisesti muita tutkinnon osia koko valikosta.

0150

Pohjarakentamisen osaamisala

070

Pakolliset tutkinnon osat

3030

Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla

4040

Käsin tehtävät maarakennustyöt

080

Valinnaiset tutkinnon osat 1

40-

040

Stabilointi

080

Paalutus

040

Tukiseinien ankkurointi

080

Ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt

040

Maarakennustyömaan teräsrakennetyöt

040

Maarakentamisen rakennustekniset työt

040

Kosteus- ja lämmöneristystyöt

040

Valinnaiset tutkinnon osat 2

0-

040

Tutkinnon osa maarakennusalan ammattitutkinnon pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista

040

Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

0150

Ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala

0120

Pakolliset tutkinon osat

4040

Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen

4040

Valinnaisen ajoneuvonosturin käyttö

4040

Nostosuunnitelman todentaminen

030

Valinnaiset tutkinnon osat

030

Nosturin huolto ja korjaus

030

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä

030

Kurottajan käyttö nostotyössä

030

Ajoneuvoalustaisten henkilönostimien käyttö

030

Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

0150

Maarakennusalan ammattitutkinto ilman osaamisalaa

030

Pakollinen tutkinnon osa

3030

Talouden ja työympäristön hallinta maarakennusalalla

0120

Valinnaiset tutkinnon osat

040

Maarakennustyömaan mittaukset

080

Murskaus

040

Purku ja lajittelu

040

Maarakennustyömaan remonttityöt

080

Ruoppaus

040

Seulonta

040

Pohjatutkimustyöt 1

080

Pohjatutkimustyöt 2

040

Maarakennusalan työpaikkaohjaajana toimiminen

0120

Tutkinnon osa tai osia maarakennusalan ammattitutkinnon osaamisalojen pakollisista tai valinnaisista tutkinnon osista

040

Ammatillinen tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta
Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 11:57