Turun ammatti-instituutti Menu

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito johtaa tieto- ja viestintätekniikan kehittämistyötä ja käsitellä alan sopimuksia ja asiakirjoja. Hänellä on vahva tuntemus tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristöstä, minkä perusteella hän pystyy kuvata tavoitteet ja johtaa työtä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

0180

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kaikille tutkinnon suorittajille pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osaamispistettä). Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta (60 osaamispistettä).

060

Pakolliset tutkinnon osat

6060

Kehittämistyö tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä

0120

Valinnaiset tutkinnon osat

060

Pilviarkkitehtuurin toteuttaminen

060

Tietoturva-analyytikkona toimiminen

060

Tuoteomistajana toimiminen

060

Tietoverkkoratkaisun suunnittelu ja hallinta

060

Projektipäällikkönä toimiminen

060

Kehitystyön johtaminen

060

Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään 60 osaamispisteen laajuisesti.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 7.12.2021 10:24