Turun ammatti-instituutti Menu

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (1.8.2022) | Ruokapalvelun osaamisala

Perustutkinnon suorittanut osaa

 • toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä

 • palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti

 • hyödyntää ammattisanastoa vierailla kielillä ja kulttuurien tuntemusta

 • toimia myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti ja hygieniavaatimusten sekä kestävän toimintatavan mukaisesti.

Perustutkinnossa voi erikoistua tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin.

Tutkinnon suorittanut tarjoilija osaa

 • toimia asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa

 • kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita

 • esitellä, myydä ja tarjoilla ruokia ja juomia.

Tutkinnon suorittanut kokki osaa

 • toimia ruoanvalmistuksen tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa

 • valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa huomioiden erityisruokavaliot

 • laittaa ruoan esille annoksittain tai suurelle joukolle.

0180

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa, ravitsemispalveluissa toimiminen (20 osaamispistettä), kaksi osaamisalan pakollista tutkinnon osaa (yhteensä 65 osaamispistettä) ja valinnaisia tutkinnon osia 60 osaamispistettä.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto sisältää kaksi osaamisalaa:

 • asiakaspalvelun osaamisalan (tarjoilija) ja
 • ruokapalvelun osaamisalan (kokki).

0145

Ammatilliset tutkinnon osat

020

Pakollinen tutkinnon osa

2020

Ravitsemispalveluissa toimiminen

065

Ruokapalvelun osaamisala

4040

Lounasruokien valmistus

2525

Annosruokien valmistus

060

Valinnaiset tutkinnon osat

030

À la carte -ruoanvalmistus

030

À la carte -tarjoilu

025

Juomien myynti ja tarjoilu

010

Kahvilapalvelut

010

Katu- ja pikaruokapalvelut

020

Laivatalouspalvelut

015

Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa

010

Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot

020

Ravitsemispalveluiden tuotteistaminen

025

Suurkeittiön ruokatuotanto

020

3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa

025

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

025

Tilaus- ja juhlatarjoilu

015

Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen

015

Huippuosaajana toimiminen

015

Ilmastovastuullinen toiminta

015

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen

05

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

015

Yrityksessä toimiminen

015

Yritystoiminnan suunnittelu

020

Toisen osaamisalan pakollinen tukinnon osa
Tutkintoon voi sisällyttää toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tästä samasta perustutkinnosta. Riippumatta sisällytettävän tutkinnon osan laajuudesta, tutkinnon osan laajuus on tässä kohdassa enintään 20 osaamispistettä.

015

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osa tai osat sisältävät työelämän paikallisten tarpeiden mukaista osaamista, joka soveltuu useamman kuin yhden työpaikan tarpeisiin. Koulutuksen järjestäjä nimeää tutkinnon osan työelämän toimintakokonaisuuden pohjalta ja määrittää sille laajuuden osaamispisteinä. Koulutuksen järjestäjä määrittelee ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arvioinnin vastaavasti kuin ammatillisissa tutkinnon osissa.

015

Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkintoon voi valita tutkinnon perusteissa määritellyn tutkinnon osan tai osia toisesta ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteesta.

Valitse tutkinnonosa toisesta ammatillisesta tutkinnosta

015

Korkeakouluopinnot
Tutkinnon osa sisältää ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

025

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

0

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen laajuus on vähintään 11 osaamispistettä, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuus on vähintään 6 osaamispistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin tulee sisältyä valinnaisia osaamistavoitteita opiskelijan valitsemasta yhdestä tai useammasta yhteisestä tutkinnon osasta ja tutkinnon osan osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispisteen laajuus täyttyy.

011

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

06

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

09

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

09

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet ovat tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.