Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom husteknik | Kompetensområdet för rörmontering

Kunnande i husteknik behövs inom nybyggande såväl som för underhåll och reparation av fastigheter. VVS-arbete består av planering, montering och underhåll av vatten-, värme- och ventilationssystem. Den traditionella VVS-branschen innefattar allt mera justerings- och automationsteknik samt små elinstallationer.

0

De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar.

Grundexamen i husteknik innehåller fyra kompetensområden, kompetensområdet för rörmontering (rörmontör eller värmeelementsmontör), kompetensområdet för ventilationsmontering (ventilationsmontör), kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt (teknisk isolerare eller byggnadsplåtslagare) och kompetensområdet för kylmontering (kylmontör).

01000

Yrkesinriktade examensdelar

01000

Kompetensområdet för rörmontering

01000

Obligatoriska examensdelar
Installation av värmesystem
Installation av vatten- och avloppssystem

01000

Dessutom bör väljas
Svetsning av rörledningar

01000

ELLER
Produktion av VVS-servicetjänster
Underhåll av VS-system

01000

Rörmontör, valbara examensdelar
Installation av förbränningsanläggningar
Att arbeta med tunnplåtsarbeten
Installation av ventilationssystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Tillverkning av kanaldelar
Mätning och injustering av ventilationssystem
Industriisolering
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Isolering av hustekniska anordningar
Isolering av kyltekniska anordningar
Arbete med plåtarbeten vid papp-, tegel- och profiltak
Arbete med plåtarbeten vid falsade plåttak
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Montering av fasadbeklädnad
Installation av kylkomponenter och rörsystem
Driftsättning av kylanläggningar
Denna examensdel motvarar två examensdelar
Underhåll av kylanläggningar
Elektrisk installation av hustekniska komponenter
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
VVS-renovering
Installation av brandsläckningssystem
Mätning och injustering av värmesystem
Installation av rörsystem för kommunalteknik
Rengöring av ventilationssystem
Underhåll av ventilationsaggregat
Sotning
VVS-planering
Installation av små kylanläggningar
Byggnadsplåtarbeten
Installation av solenergiutrustning
Att installera biomassakastruller
Installering av jordvärmeutrustning
Arbeten med undertakskonstruktioner
Svetsning av stödkonstruktioner
Planering av företagsverksamhet
Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
Välja examensdel
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen

01000

Kompetensområdet för rörmontering
Installation av värmesystem
Svetsning av rörledningar
Installation av förbränningsanläggningar
Elektrisk installation av hustekniska komponenter

01000

Värmeelementsmontör, valbara examensdelar
Installation av vatten- och avloppssystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Produktion av VVS-servicetjänster
Att arbeta med tunnplåtsarbeten
Installation av ventilationssystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Tillverkning av kanaldelar
Mätning och injustering av ventilationssystem
Industriisolering
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Isolering av hustekniska anordningar
Isolering av kyltekniska anordningar
Arbete med plåtarbeten vid papp-, tegel- och profiltak
Arbete med plåtarbeten vid falsade plåttak
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Montering av fasadbeklädnad
Installation av kylkomponenter och rörsystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Driftsättning av kylanläggningar
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Underhåll av kylanläggningar
VVS-renovering
Installation av brandsläckningssystem
Mätning och injustering av värmesystem
Underhåll av VS-system
Installation av rörsystem för kommunalteknik
Rengöring av ventilationssystem
Underhåll av ventilationsaggregat
Sotning
VVS-planering
Installation av små kylanläggningar
Byggnadsplåtarbeten
Installation av solenergiutrustning
Att installera biomassakastruller
Installering av jordvärmeutrustning
Arbeten med undertakskonstruktioner
Svetsning av stödkonstruktioner
Planering av företagsverksamhet
Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
Välja examensdel
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:12