Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom husteknik | Kompetensområdet för kylmontering

Kunnande i husteknik behövs inom nybyggande såväl som för underhåll och reparation av fastigheter. VVS-arbete består av planering, montering och underhåll av vatten-, värme- och ventilationssystem. Den traditionella VVS-branschen innefattar allt mera justerings- och automationsteknik samt små elinstallationer.

0

De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar.

Grundexamen i husteknik innehåller fyra kompetensområden, kompetensområdet för rörmontering (rörmontör eller värmeelementsmontör), kompetensområdet för ventilationsmontering (ventilationsmontör), kompetensområdet för isolering och montering av byggnadsplåt (teknisk isolerare eller byggnadsplåtslagare) och kompetensområdet för kylmontering (kylmontör).

01000

Yrkesinriktade examensdelar

01000

Kompetensområdet för kylmontering

01000

Obligatoriska examensdelar
Installation av kylkomponenter och rörsystem
Driftsättning av kylanläggningar
Underhåll av kylanläggningar
Elektrisk installation av hustekniska komponenter

01000

Valbara examensdelar
Installation av värmesystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Svetsning av rörledningar
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Installation av vatten- och avloppssystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Produktion av VVS-servicetjänster
Installation av förbränningsanläggningar
Att arbeta med tunnplåtsarbeten
Installation av ventilationssystem
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Tillverkning av kanaldelar
Mätning och injustering av ventilationssystem
Industriisolering
Denna examensdel motsvarar två examensdelar
Isolering av hustekniska anordningar
Isolering av kyltekniska anordningar
Arbete med plåtarbeten vid papp-, tegel- och profiltak
Arbete med plåtarbeten vid falsade plåttak
Montering av fasadbeklädnad
VVS-planering
Installation av små kylanläggningar
Byggnadsplåtarbeten
Installation av solenergiutrustning
Att installera biomassakastruller
Installering av jordvärmeutrustning
Arbeten med undertakskonstruktioner
Svetsning av stödkonstruktioner
Planering av företagsverksamhet
Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:38