Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom läkemedelsbranschen | Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

Genom grundexamen inom läkemedelsbranschen blir man antingen farmanom eller läkemedelstekniker. Grundexamen ger färdigheter att arbeta med t.ex. logistiska uppgifter inom läkemedelsbranschen, med kontors- och IT-uppgifter, med recepthantering och som assistent vid hantering och tillverkning av läkemedel under överinseende av en farmaceut. Man får också färdigheter att arbeta som assistent vid klinisk forskning, läkemedelsframställning, marknadsföring av läkemedel och information samt i olika uppgifter som gäller lagerhållning inom läkemedelsbranschen.

0

De fristående examina är uppbyggda av yrkesinriktade examensdelar.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen innehåller två kompetensområden, kompetensområdet för apoteksbranschen (läkemedelstekniker) och kompetensområdet för läkemedelsbranschen (läkemedelstekniker).

01000

Yrkesinriktade examensdelar

01000

Obligatoriska examensdelar

Verksamhet inom läkemedelsbranschen
Att behärska informationsteknik
Logistik

01000

Kompetensområdet för läkemedelsbranschen

Sjukhusapoteksarbete
Arbete inom läkemedelsindustrin
Arbete inom läkemedelspartihandel

01000

Valbara examensdelar

Marknadsföring och dekorering
Kvalitetsarbete
Att använda informationsteknik i arbetet
Framställning av läkemedel
Planering av företagsverksamhet
Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesinriktade grundexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder. Examina ur vilka den yrkesinriktade examensdelen kan väljas är: Grundexamen inom företagsekonomi, Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, Grundexamen inom skönhetsbranschen, Grundexamen i logistik, lagerförvaltare, Grundexamen inom laboratoriebranschen, Grundexamen inom processindustrin, Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (Vård och omsorg).
Välja examensdel
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen.
I denna grundexamen kan inkluderas en yrkesinriktad examensdel från yrkesexamina eller specialyrkesexamina för vilka Utbildningsstyrelsen har utfärdat grunder. Examina ur vilka den yrkesinriktade examensdelen kan väljas är: Yrkesexamen i försäljning, Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation, Yrkesexamen i teknik och datakommunikationsteknik, Yrkesexamen för instrumentskötare, Yrkesexamen i fotvård, Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster, Yrkesexamen för sekreterare, Yrkesexamen för företagare, Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning, Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik, Specialyrkesexamen för kosmetolog, Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 00:52