Turun ammatti-instituutti Menu

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård arbetar med yrkesmässigt kundarbete i förebyggande, rehabiliterande och vårdande arbete inom social- och hälsovårdsbranschen, och de kan inom arbetet främja tillfrisknande, minska skador eller ge stöd i fråga om boendeservice.

De obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård ger färdigheter att i mentalhälsoarbetet och missbrukarvården arbeta tillsammans med klienterna samt med deras när- och närståendenätverk.

De valbara examensdelarna har utformats så att de för att kunna avläggas förutsätter att den studerande behärskar innehållet i de obligatoriska examensdelarna i yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård. De valbara examensdelarna fördjupar och breddar den studerandes kunnande och ger färdigheter att arbeta med olika medel och metoder tillsammans med klienter, aktörer samt olika samfund.

De som avlagt yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård har ett arbete som bygger på etiskt hållbara principer. De kan arbeta klientorienterat och genom att respektera människan. De kan i sitt arbete använda sig av branschens kunskapsbas och arbetsmetoder samt dra nytta av sin kunskap om lagstiftningen och servicesystemet i branschen.

De kan som medlem i en mångprofessionell arbetsgrupp motivera och utvärdera inverkan av sina lösningar och val i arbetet. De studerande kan sköta sitt eget arbetsvälbefinnande och använda arbetshandledning och utbildning som stöd för sitt arbete. En kvalitetsutveckling av arbetet förutsätter att de studerande har förmåga och vilja att kontinuerligt utvärdera sin egen och arbetsgruppens verksamhet, utveckla sig själv och handla enligt principerna för inre företagsamhet.

0150

Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård består av obligatoriska (100 kompetenspoäng) och valbara examensdelar (50 kompetenspoäng). Obligatoriska examensdelar är: Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (50 kompetenspoäng) och Verksamhet i när- och närståendenätverk (50 kompetenspoäng). Valbara examensdelar, bland vilka minst 50 kompetenspoäng ska väljas, är Digital interaktion (25 kompetenspoäng), Verksamhet i en utvidgad gemenskap (25 kompetenspoäng) och Användning av metoder i mentalhälsoarbete och missbrukarvård (25 kompetenspoäng). Som en annan valbar examensdel kan man avlägga en examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller från en specialyrkesexamen. Examensdelen ska omfatta minst 25 kompetenspoäng.

0100

Obligatoriska examensdelar

5050

Yrkesmässig verksamhet i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

5050

Verksamhet i när- och närståendenätverk

050

Valbara examensdelar

025

Digital interaktion

025

Verksamhet i en utvidgad gemenskap

025

Användning av metoder i mentalhälsoarbete och missbrukarvård

Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Välja examensdel
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 00:52