Turun ammatti-instituutti Menu

Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning

De som har avlagt specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning har den yrkesskicklighet som krävs i krävande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. De har förutsättningar att helhetsmässigt svara för verksamheten i fastighetsobjekt och för utvecklingen av fastighetsobjekt i samarbete med kunder och intressentgrupper och i enlighet med en överenskommen strategi. De kan leda ett fastighetsobjekts administration, ekonomi och tekniska livscykel på ett målinriktat sätt. De kan utarbeta en serviceplan för ett disponentobjekt, leda ett servicenätverk, kommunicera på ett interaktivt sätt samt skapa positiva kunderfarenheter och mervärde för sina intressentgrupper.

0180

Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning (180 kompetespoäng) består av två obligatoriska examensdelar, Skapa kundupplevelser och hantera ett servicenätverk (60 kompetenspoäng) och Målinriktad fastighetsförvaltning (60 kompetenspoäng). Därtill ska en valbar examensdel väljas (60 kompetenspoäng). De valbara examensdelarna är Plan för utveckling av en fastighets förvaltning, Arbete som disponent i ett krävande reparationsprojekt eller en av de obligatoriska examensdelarna från specialyrkesexamen i företagsledning.

0120

Obligatoriska examensdelar

6060

Skapa kundupplevelser och hantera ett servicenätverk

6060

Målinriktad fastighetsförvaltning

060

Valbara examensdelar

060

Plan för utveckling av en fastighets förvaltning

060

Arbete som disponent i ett krävande reparationsprojekt

060

Examensdel från specialyrkesexamen i företagsledning

Som valbar examensdel i specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning kan man välja en obligatorisk examensdel från specialyrkesexamen i företagsledning.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 02:09