Turun ammatti-instituutti Menu

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion ( 180 kp) är avsedd för personer som arbetar med arbetslednings- eller chefsuppgifter inom industri- och produktionsbranscher och vill utveckla sin kompetens. Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion består av en obligatorisk examensdel ( 80 kp) och valbara examensdelar ( 100 kp)

Den som har avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom produktion kan leda personalen inom sitt ansvarsområde, produktionsarbetet inom sitt ansvarsområde och leda organisationen enligt säkerhets- och miljöanvisningarna samt utveckla sin förmåga att vara chef.

Den som avlagt specialyrkesexamen i chefskap inom produktion behärskar även de färdigheter och den kunskap inom de specialområden som finns i de examensdelar hen valt. Kunnandet i de valbara examensdelarna kan relatera till ledning av produktion, utveckling av personalens kunnande, ledning av underhållsarbete inom produktionen, projektledning i produktionsmiljö eller ledning av säkerhets- och miljöfrågor.

0180

Specialyrkesexamen i chefskap inom produktion har en omfattning av 180 kompetenspoäng. Examen är uppbyggd av en obligatorisk examensdel som har 80 kompetenspoäng och av valbara examensdelar (100 kompetenspoäng). Examensbenämningen i specialyrkesexamen i chefskap inom produktion är arbetsledare.

080

Obligatoriska examensdelar

8080

Chefsarbete inom produktionsbranscher

0100

Valbara examensdelar

050

Ledning av produktionen

050

Utveckling av personalens kompetens

050

Ledning av underhållsarbete inom produktionen

050

Projektledning i produktionsmiljö

050

Ledning av säkerhets- och miljöfrågor inom produktionen

050

Examensdel eller -delar från en annan yrkesexamen eller specialyrkesexamen

I specialyrkesexamen i chefskap inom produktion kan man som valbar examensdel välja en eller flera examensdelar från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen till en omfattning av minst 50 kompetenspoäng.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:25