Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik | Kompetensområdet för installation och automation

Kompetensområdet för produktionsteknik, Verkstadsmekaniker

Verkstadsmekaniker kan genom bearbetning tillverka delar till maskiner och andra stycken enligt arbetsritningarna genom att använda automatiska verktygsmaskiner. De kan planera den inbördes ordningsföljden av olika arbetsskeden i tillverkningen samt använda material, maskiner, anordningar och metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Verkstadsmekanikerna ansvarar även för kvaliteten på sina tillverkade produkter, och för att de maskiner de använder har rätta inställningar och att de fungerar. De kan programmera en CNC-verktygsmaskin och använda den för tillverkning.

Kompetensområdet för installation och automation, Maskinmontör

Maskinmontörer kan montera och installera mekaniska maskiner och anordningar. De kan utföra maskinmonteringar i rätt ordningsföljd och med rätta metoder med hjälp av arbetsinstruktioner och ritningar. Montörerna kan kontrollera de delar och komponenter som är avsedda för montering, samt utföra kontroller, ändringar och dokumenteringar av dem enligt behovet. De känner till hur maskiner och anordningarna är konstruerade och fungerar, kan använda material och olika monteringsmetoder på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Maskinmontörerna kan tillämpa mekanik, hydraulik och pneumatik i sitt arbete. De kan montera maskiner och anordningar, underhålla dem och delta vid ibruktagning och reparation av anordningarna.

Kompetensområdet för installation och automation, Maskinautomationsmontör

Maskinautomationsmontörer kan montera och installera automationsanordningar och deras komponenter. De känner till hur komponenter och anordningar för maskinautomation är konstruerade och fungerar och kan använda material och olika monteringsmetoder på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. Maskinautomationsmontörerna kan tillämpa mekanik, hydraulik, pneumatik och elteknik i elektromekaniska installationer. De kan utföra mekaniska och elektromekaniska installationer säkert i rätt ordningsföljd och med rätta metoder med hjälp av arbetsinstruktioner och ritningar. Maskinautomationsmontörerna kan kontrollera de delar och komponenter som är avsedda för montering, samt utföra regleringar, inställningar, programmeringar och dokumenteringar av dem enligt behovet. De deltar vid ibruktagning, underhåll och reparation av anordningarna.

Kompetensområdet för produktionsteknik, Plåtslagare-svetsare

Plåtslagare-svetsare kan planera och tillverka plåtarbeten, svetsarbeten samt metallkonstruktionsarbeten enligt ritningarna och använda moderna tillverkningsmetoder. De kan planera ordningsföljden på arbetsskedena i tillverkningen samt använda material, maskiner och anordningar samt metoder inom branschen på ett för arbetet ändamålsenligt och säkert sätt. De har avlagt de kompetenser och prov som krävs i yrket. De ansvarar även för kvaliteten på sina tillverkade produkter samt för att de maskiner de använder har rätta inställningar och att de fungerar.

Kompetensområdet för produktionsteknik, Plast- och gummiprodukttillverkare

Plast- och gummiprodukttillverkare behärskar produktionsteknikerna och tillverkningsmetoderna samt de material som används inom den egna branschen. De som avlagt examen kan arbete med uppgifter gällande tillverkning, testning, kvalitetskontroll av produkter, service och underhåll av sina använda maskiner samt lagerfunktioner. De kan arbeta ekonomiskt och säkert i produktionen och i arbetsgruppen samt ser till kvaliteten på sina arbeten.

0180

xx grundexamen

Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik omfattar 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng).

I grundexamen inom maskin- och produktionsteknik ingår obligatoriska examensdelar om 65 kompetenspoäng (examensdelar som är gemensamma och obligatoriska för alla kompetensområden och som omfattar 35 kompetenspoäng samt examensbenämningarnas obligatoriska examensdel om 30 kompetenspoäng). Dessutom ingår valbara examendelar i examen: av examensbenämningens valbara (valbara examensdelar 1) väljer de studerande examensdelar i en omfattning av 40–80 kompetenspoäng och av de gemensamma valbara (valbara examensdelar 2) väljer de examensdelar i en omfattning av 0–40 kompetenspoäng.

I grundexamen inom maskin- och produktionsteknik ingår två kompetensområden och fem examensbenämningar:

• kompetensområdet för installation och automation (maskinautomationsmontör, maskinmontör)

• kompetensområdet för produktionsteknik (verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare, plast- och gummiprodukttillverkare).

0145

Yrkesinriktade examensdelar

035

Obligatoriska examensdelar

2525

Tillverkningsarbete

1010

Monterings- och automationsarbeten

0110

Kompetensområdet för installation och automation

0110

Maskinautomationsmontör

030

Obligatoriska examensdelar

3030

Maskinautomationsinstallationer

080

Valbara examensdelar

080

Valbara examensdelar 140-

020

Hydraulikinstallationer

020

Installation av maskinautomationssystem

020

Reparations- och montagesvetsning

020

Underhållsarbeten

020

Pneumatikinstallationer

020

Arbete med robot

020

Montering av motorer
Om kunnandet visas med två olika motortyper kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Montering av kraftöverföringsutrustning och maskinelement

040

Valbara examensdelar 20-

020

Användning av 3D-tillverkningsmetoden

020

Svetsning av aluminium och rostfritt stål

020

CAD/CAM-programmering

020

CNC-slipning

020

CNC-fräsning

020

CNC-svarvning

020

CNC-kantpressning

020

Svetsning

020

Verkstadsmätningar

020

Tillverkning av gummiprodukter
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

CNC-skärning av plåt
Om kunnandet visas med två olika typer av CNC-maskiner kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Arbete med en kombimaskin för plåtbearbetning

020

Manuell bearbetning

020

Mekaniserad och automatiserad svetsning

020

Fleraxlig CNC-bearbetning

020

Plastextrudering
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Plastfogningsarbeten

020

Varmformning av plaster

020

Plastgjutning
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Tillverkning av plastkompositprodukter
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Tunnplåtsarbeten

020

Stålkonstruktionsarbeten

015

Arbete som kräver spetskompetens

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Planering av företagsverksamhet

020

Examensdel från en annan examensbenämning i grundexamen i maskin- och produktionsteknik
I examen kan det ingå en examensdel från de examensdelar som inte valts från en annan examensbenämning i den här examen. Oberoende av omfattningen på examensdelen ska omfattningen på examensdelen på det här stället vara högst 20 kompetenspoäng.

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Högskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

025

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

0110

Maskinmontör

030

Obligatoriska examensdelar

3030

Maskinmontering

080

Valbara examensdelar

080

Valbara examensdelar 140-

020

Hydraulikinstallationer

020

Installation av maskinautomationssystem

020

Reparations- och montagesvetsning

020

Underhållsarbeten

020

Pneumatikinstallationer

020

Arbete med robot

020

Montering av kraftöverföringsutrustning och maskinelement

020

Montering av motorer
Om kunnandet visas med två olika motortyper kan den här examensdelen väljas två gånger.

040

Valbara examensdelar 20-

020

Användning av 3D-tillverkningsmetoden

020

Svetsning av aluminium och rostfritt stål

020

CAD/CAM-programmering

020

CNC-slipning

020

CNC-fräsning

020

CNC-svarvning

020

CNC-kantpressning

020

Svetsning

020

Verkstadsmätningar

020

Tillverkning av gummiprodukter
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

CNC-skärning av plåt
Om kunnandet visas med två olika typer av CNC-maskiner kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Arbete med en kombimaskin för plåtbearbetning

020

Manuell bearbetning

020

Mekaniserad och automatiserad svetsning

020

Fleraxlig CNC-bearbetning

020

Plastextrudering
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Plastfogningsarbeten

020

Varmformning av plaster

020

Plastgjutning
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Tillverkning av plastkompositprodukter
Om kunnandet visas med två avsevärt olika typer av framställningsmetoder kan den här examensdelen väljas två gånger.

020

Tunnplåtsarbeten

020

Stålkonstruktionsarbeten

015

Arbete som kräver spetskompetens

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Planering av företagsverksamhet

020

Examensdel från en annan examensbenämning i grundexamen i maskin- och produktionsteknik
I examen kan det ingå en examensdel från de examensdelar som inte valts från en annan examensbenämning i den här examen. Oberoende av omfattningen på examensdelen ska omfattningen på examensdelen på det här stället vara högst 20 kompetenspoäng.

015

Examensdel som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Examensdelen omfattar kunnande som grundar sig arbetslivets lokala behov och som lämpar sig för fler än en arbetsplats. Utbildningsanordnaren namnger examensdelen utifrån en verksamhetshelhet i arbetslivet och fastställer omfattningen på den i kompetenspoäng. Utbildningsanordnaren fastställer kraven på yrkesskicklighet och bedömning av kunnandet på motsvarande sätt som i de yrkesinriktade examensdelarna.

015

Examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
I examen kan ingå en examensdel från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Oberoende av omfattningen på examensdelen som ska ingå utgör omfattningen på examensdelen i det här fallet högst 15 kompetenspoäng.
Välja examensdel

015

Högskolestudier
Examensdelen omfattar högskolestudier som stöder det yrkesinriktade kunnandet.

025

Delområden av gemensamma examensdelar, gymnasiestudier eller andra studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier

035

Gemensamma examensdelar

Kunnande i kommunikation och interaktion omfattar minst 12 kompetenspoäng, kunnande i matematik och naturvetenskap minst 6 kompetenspoäng och kunnande om samhälle och arbetsliv minst 9 kompetenspoäng. Därtill ska det i de gemensamma examensdelarna ingå valbara mål för kunnandet som den studerande väljer från en eller flera gemensamma examensdelar och ett eller flera delområden på så sätt att omfattningen på 35 kp uppfylls.

1111

Kunnande i kommunikation och interaktion (12 kp i svenskspråkig yrkesutbildning)

66

Kunnande i matematik och naturvetenskap

99

Kunnande om samhälle och arbetsliv

09

Valbara mål för kunnandet inom gemensamma examensdelar (8 kp inom svenskspråkig yrkesutbildning)

De valbara målen för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna omfattar 8 kp och kan vara valbara mål för kunnandet som är fastställda i examensgrunderna eller andra valbara mål som utbildningsanordnaren beslutat om och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna. I de valbara målen för kunnandet kan också ingå kunnande som den studerande förvärvat tidigare och som stöder målen för kunnandet som är fastställda för den ifrågavarande examensdelen och dess delområden i examensgrunderna.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:41