Turun ammatti-instituutti Menu

Yrkesexamen inom fordonsbranschen | Kompetensområdet för skadereparation

De som har avlagt yrkesexamen inom fordonsbranschen har den yrkesskicklighet som krävs i en uppgift inom fordonsbranschen enligt kompetensområde och uppgiftsbeskrivning. De kan utföra uppgifter inom fordonsbranschen självständigt och beakta de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller fordonsbranschen. De arbetarnoggrant och professionellt. De kan planera och organisera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt och beakta arbetslagstiftningen, föreskrifterna om arbetarskydd och miljö samt kvalitetssystemet och andra instruktioner som gäller arbetsmiljön. De har en helhetssyn på fordonsbranschen och dess möjligheter samt på sin egen roll när det gäller att utföra arbetsuppgifter inom fordonsbranschen.

I yrkesexamen inom fordonsbranschen kan man välja mellan följande kompetensområden: kompetensområdet för försäljning och kundservice, kompetensområdet för verkstadsservice, kompetensområdet för skadereparation, kompetensområdet för arbetsledning och kompetensområdet för däckservice.

De som avlägger examen väljer bland kompetensområdets obligatoriska och valbara examensdelar sådana delar som behövs med tanke på den egna uppgiftsbeskrivningen, och så många delar att antalet kompetenspoäng blir minst 150. Den som avlagt examen kan arbeta i uppgifter inom fordonsbranschen enligt arbetsskrivning genom att utveckla sin egen yrkesskicklighet och verksamhet i organisationen.

0150

Yrkesexamen inom fordonsbranschen omfattar 150 kompetenspoäng. I examen finns följande fem kompetensområden: Kompetensområdet för försäljning och kundservice, bilförsäljare, maskinförsäljare, reservdelsförsäljare och försäljare av verkstadsservice; Kompetensområdet för skadereparation, fordonslackerare och karosserireparatör; Kompetensområdet för verkstadsservice; Kompetensområdet för arbetsledning samt Kompetensområdet för däckservice.

Den som avlagt yrkesexamen inom fordonsbranschen har ett kunnande i arbetsuppgiften enligt kompetensområde och arbetsuppgift. Hen kan arbeta i uppgifter inom fordonsbranschen självständigt genom att följa de lagar, förordningar och bestämmelser som reglerar fordonsbranschen. Hen arbetar noggrant och professionellt. Hen kan planera och organisera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt och följa bestämmelser inom arbetslagstiftning, arbetssäkerhet och miljö samt anvisningar för kvalitetsledning och arbetsmiljö. Hen har en helhetsuppfattning om fordonsbranschen och dess möjligheter samt sin egen roll som genomförare av arbetsuppgifter inom fordonsbranschen.

Den som avlägger examen väljer utifrån uppgiftsbeskrivningen de examensdelar som behövs av de obligatoriska och valbara examensdelarna så att examens kompetenspoäng utgör minst 150.

0150

Kompetensområdet för skadereparation

0150

Fordonslackerare

0100

Obligatoriska examensdelar

040

Mottagning och hantering av skadefall

030

Grundarbeten

030

Sprutmålning

050

Valbara examensdelar

025

Byte och reparation av vindrutor

025

Riktning av karosseridelar i aluminium

025

Små specialreparationer

025

Reparationer med en metod som inte skadar lackytan

020

Demontering och montering av delar

015

Plastreparationer

015

Ytriktning

015

Specialmålning

015

Lackering av tunga fordon

015

Bilrekonditionering

015

Foliering och dekorering av bilar

025

Examensdel eller examensdelar från en annan examen eller ett annat kompetensområde
I examen kan den studerande välja en examensdel eller examensdelar från ett annat kompetensområde eller en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, så att omfattningen 25 kp uppfylls. I betyget antecknas namnet och omfattningen på examensdelen eller examensdelarna enligt den examen från vilken den eller de är valda.

0150

Karosserireparatör

0100

Obligatoriska examensdelar

040

Mottagning och hantering av skadefall

030

Riktningsarbeten

015

Montering, reparation och byte av delar

015

Plastreparationer

050

Valbara examensdelar

025

Byte och reparation av vindrutor

025

Riktning av karosseridelar i aluminium

025

Små specialreparationer

025

Reparationer med en metod som inte skadar lackytan

020

Demontering och montering av delar

015

Ytriktning

015

Specialmålning

015

Lackering av tunga fordon

015

Bilrekonditionering

015

Foliering och dekorering av bilar

025

Examensdel eller examensdelar från en annan examen eller ett annat kompetensområde
I examen kan den studerande välja en examensdel eller examensdelar från ett annat kompetensområde eller en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen, så att omfattningen 25 kp uppfylls. I betyget antecknas namnet och omfattningen på examensdelen eller examensdelarna enligt den examen från vilken den eller de är valda.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:11