Turun ammatti-instituutti Menu

Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen |


Notice: Undefined index: sv in /home/www/tai-opinnot.edu.turku.fi/https/class.qualification.php on line 44

0180

0180

050

5050

Behärskande av reparationsprocessen

050

050

Diagnostisering av fel hos fordon

050

Diagnostisering av fel hos arbetsmaskiner

080

040

Arbete som teknisk expert

040

Testning och tävlingsverksamhet

040

Reparation av elfordon

040

Montering och reparation av överredes- och karosskonstruktioner

040

Arbete som expert på chassi- och bromssystem

040

Underhåll och reglering av maskinstyrningssystem

040

Utvecklingsuppgift inom fordonsbranschen
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:29