Turun ammatti-instituutti Menu

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare

De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare sköter professionellt de mång­sidiga arbetsuppgifterna i klientarbetet i sin verksamhetsmiljö inom branschen. De utför arbetet med hjälp av sin erfarenhet och en omfattande teoretisk kunskap om branschen när de ställs inför frågor och fenomen i anslutning till missbruk hos individer och grupper samt i olika gemenskaper och i samhället. De genomför och bedömer arbetsprocesserna, arbetsmetoderna och arbetets kvalitet inom sitt arbetsområde. De utför sitt arbete och sin verksamhet enligt principerna för en hållbar utveckling och enligt etiska principer. De kommunicerar på sitt modersmål och producerar vid behov texter och rapporter i anslut­ning till sina arbetsuppgifter. De har de övriga språkkunskaper som är nödvändiga för skötseln av arbetsuppgifterna.

De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare ansvarar för sitt arbete och utför det tryggt både med tanke på sig själv, klienten och arbetsmiljön. De utvärderar sin kompetens och utvecklar sig själva och sitt arbete samt upprätthåller sin arbetsförmåga. De som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare är flexibla i kontakten med olika människor också i mångkulturella arbetsgemenskaper.

Med hjälp av de valfria examensdelarna fördjupar examinanderna sin kompetens i före­byggande eller rehabiliterande arbete bland missbrukare eller i arbete som minskar ska­dorna av missbruk. De fördjupar också sin kompetens i att verka som företagare inom missbrukarvård. Examinanderna kan fördjupa sina kunskaper om olika klient- och mål­grupper genom att välja en examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen.

0

För att få ett examensbetyg i yrkesexamen i arbete bland missbrukare ska examinanderna avlägga två obligatoriska och minst två valfria examensdelar. Minst en valfri examensdel ska väljas bland examensdelarna Förebyggande arbete bland missbrukare, Rehabiliterande arbete bland missbrukare eller Skadereducerande missbrukarvård.

01000

Obligatoriska examensdelar

Yrkesmässig verksamhet bland missbrukare

Klientverksamhet inom missbrukarvården

01000

Valfria examensdelar

Förebyggande arbete bland missbrukare

Rehabiliterande arbete bland missbrukare

Skadereducerande missbrukarvård

01000

Valfri examensdel

Att verka som företagare inom missbrukarvård

En examensdel från en annan yrkesexamen

I yrkesexamen i arbete bland missbrukare kan en yrkesinriktad examensdel tas från en annan yrkesexamen om den kompletterar eller fördjupar kompetensen inom denna bransch. Betyget över denna examensdel utfärdas alltid av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen i arbete bland missbrukare erkänner på basis av betyget denna examensdel som en del av yrkesexamen i arbete bland missbrukare.

En examensdel från en specialyrkesexamen

I yrkesexamen i arbete bland missbrukare kan en yrkesinriktad examensdel tas från en specialyrkesexamen om den kompletterar eller fördjupar kompetensen inom denna bransch. Betyget över denna examensdel utfärdas alltid av den examenskommission som ansvarar för examen i fråga. Den examenskommission som ansvarar för yrkesexamen i arbete bland missbrukare erkänner på basis av betyget denna examensdel som en del av yrkesexamen i arbete bland missbrukare.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 02:17