Turun ammatti-instituutti Menu

Grundexamen inom bilbranschen | Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

Arbetsmiljön i bilbranschen är internationell och organiserad i nätverk. Det behövs personer med mångsidiga kunskaper av olika typ. Kundinriktning och servicekvalitet är viktigt i alla arbetsuppgifter. Framgång förutsätter mångsidig kännedom om branschen, förmåga att tillämpa tekniska färdigheter samt goda kundbetjänings- och samarbetsfärdigheter. Utmaningar är den kontinuerliga tekniska utvecklingen inom branschen samt återvinning och återanvändning av material.

0180

En grundexamen som avläggs som en grundläggande yrkesutbildning är uppbyggd av yrkesinriktade examensdelar (135 kompetenspoäng), av gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng) och av fritt valbaraexamensdelar (10 kompetenspoäng). Omfattningen av en yrkesinriktad grundexamen är 180 kompetenspoäng.

Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens.

Grundexamen inom bilbranschen består av sex kompetensområden, kompetensområdet för bilplåtslagning (bilplåtslagare), kompetensområdet för billackering (billackerare), kompetensområdet för bilförsäljning (bilförsäljare), kompetensområdet för bilteknik (fordonsmekaniker), kompetensområdet för reservdelsförsäljning (reservdelsförsäljare), kompetensområdet för reparation av motordrivna småmaskiner (småmaskinsreparatör).

0135

Yrkesinriktade examensdelar

0135

Kompetensområdet för reservdelsförsäljning

090

Obligatoriska examensdelar

3030

Service- och reparationsarbeten

3030

Reservdelsförsäljning och kundservice

3030

Lagerhållning

045

Valbara examensdelar

015

Mätning och reparation av elutrustning

015

Däckarbeten

015

Reparation av hydraulik- och pneumatiksystem

015

Arbeten med bilens säkerhetsutrustning

015

Arbeten med karossens elutrustning

015

Arbeten med bilens tilläggsutrustning

015

Försäljning av fritidsfordon samt deras reservdelar

015

Försäljning av tilläggsutrustning och tillbehör

015

Försäljning av däck och fälgar

015

Reservdelsarbete och lagerhållning

015

Planering av företagsverksamhet

05

Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter

015

Arbeta i ett företag

015

Arbete som kräver spetskompetens

015

Examensdel från en yrkesinriktad grundexamen
Välja examensdel
Examensdel från en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen
Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp.
Examensdel från yrkeshögskolestudier
Denna valbara examensdel är till sin omfattning 15 kp.

015

Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet
Detta kan vara examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet och studerandes behov av att fördjupa sin yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng (5-15 kp). Dessutom bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömning av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift. (Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014).

015

Examensdel från de fritt valbara examensdelarna

035

Gemensamma examensdelar

Förutom eller istället för de mål för kunnandet gällande de valbara delarna enligt det som föreskrivs i examensgrunderna, kan utbildningsanordnaren besluta om övriga valbara mål av olika omfattningar för kunnandet. För de valbara mål för kunnandet som utbildningsanordnaren själv beslutit om, bestäms bedömning av kunnandet och omfattning i kompetenspoäng. De valbara målen för kunnandet gällande delområdena kan även vara studerandes tidigare inhämtade kunnande som stöder målen för kunnandet i ifrågavarande examensdel eller dess delområden.

011

Kunnande i kommunikation och interaktion

09

Kunnande i matematik och naturvetenskap

08

Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet

07

Socialt och kulturellt kunnande

Examensdelen Socialt och kulturellt kunnande kan innehålla valbara mål för kunnandet gällande delområden ur de övriga gemensamma examensdelarna.

010

Fritt valbara examensdelar

De fritt valbara examensdelarna (10 kp) stöder kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnandet i examen och de kan bestå av en eller flera examensdelar. Examensdelarna kan vara följande:

010

Yrkesinriktade examensdelar

Dessa kan vara yrkesinriktade examensdelar från det egna utbildningsområdet eller från yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina från något annat utbildningsområde.

010

Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet

Denna kan innefatta examensdelar som tillgodoser de regionala och lokala kraven på yrkesskicklighet. Examensdelarna bör svara mot mer omfattande lokala krav på yrkesskicklighet än endast mot behoven hos ett enskilt företag. Dessa examensdelar nämns utifrån en verksamhetshelhet inom arbetslivet och omfattningen på dem bestäms utifrån kompetenspoäng. Dessutom bestäms för examensdelarna kraven på yrkesskicklighet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten enligt bedömningstabellen i bilagan i Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande och omvandling av vitsord i grundläggande yrkesutbildning 93/011/2014).

010

Delområden av gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier

Dessa kan vara gemensamma examensdelar i en yrkesinriktad grundexamen, delområden av dessa examensdelar eller gymnasiestudier som genomförs i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan.

010

Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling

Dessa kan vara examensdelar som ger förutsättningar för fortsatta studier eller examensdelar som stöder den yrkesmässiga utvecklingen. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som kompetens-poäng. För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tillämpas, kan bedöm-ningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014) användas.

010

Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet

Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet kan bestå av kunnande som förvärvats i arbete inom den egna branschen eller andra branscher, i arbete som självständig yrkesutövare eller vid drivande av ett företag. Dessa examensdelar namnges och omfattningen bestäms som kompetenspoäng. För varje examensdel kan dessutom bestämmas kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet, bedömningen av kunnandet och sätten att påvisa yrkesskickligheten. Kunnandet kan enligt utbildningsanordnarens beslut bedömas enligt skalan godkänd/underkänd. Om bedömningsskalan N1–B3 tillämpas, kan bedömningstabellen i bilagan till Utbildningsstyrelsens föreskrift (Principer för dimens-ioneringen av identifiering och erkännande avkunnande samt omvandling av vitsord i den grundläggande yrkesutbildningen 93/011/2014) användas.

Examensdelar som individuellt utvidgar examen

Den studerande kan inom grundläggande yrkesutbildning individuellt ta in fler examensdelar om det är nödvändigt med tanke på arbetslivets branschvisa eller lokala krav på yrkesskicklighet eller en fördjupning av studerandes yrkeskompetens. De kan vara examensdelar ur grunder för yrkesinriktade examina eller examensdelar som baserar sig på lokala krav på yrkesskicklighet.
Tulostettu TAI-opinnot -palvelusta (https://tai-opinnot.edu.turku.fi) 28.1.2022 01:38